Barneveld (RA) | de heer drs. G.T.J. van Barneveld (RA) (Gerard)

Regio's: Gelderland, Noord-Brabant, Utrecht, Zeeland, Zuid-Holland

Studie en achtergrond

Na het VWO ben ik bedrijfseconomie gaan studeren (doctoraal 1987) en vervolgens postdoctorale accountancy (1992). In 1990 ben ik getrouwd en in Hardinxveld-Giessendam gaan wonen; daar ben ik actief in de Gereformeerde Gemeente: eerst als diaken en daarna als ouderling.

Loopbaan

Ik ben aan de slag gegaan in de accountancy: Van 1989 tot en met 2004 in de MKB-accountancy: eerst als assistent – later als teamleider – accountmanager van een klantengroep. Naast de MKB-sector, later ook in de non-profit-accountancy. In 2004 van externe accountant overgestapt naar een interne financiële functie binnen de maatschappelijke opvang: Stichting Ontmoeting waar ik nog steeds werk. Eerst verantwoordelijk voor de complete ondersteunende dienst (MT-lid); later specifiek teamleider Financiën & Controle; momenteel senior-businesscontroller. In deze laatste rol was ik met regelmaat betrokken bij arbeidsconflicten en de financiële afwikkeling daarvan.

In 2019 heb ik de basisopleiding mediation gevolgd en ben ik gestart met een mediation praktijk naast mijn fulltime-functie. In heb ik 2020 de opleiding tot buurtbemiddelaar gevolgd en sindsdien ben ik buurtbemiddelaar in Hardinxveld-Giessendam / Sliedrecht. Per 1-1-2021 heb ik mijn werk teruggebracht naar 32 uur, om meer ruimte te hebben voor mediations.

Ervaringen

Als teamleider in de accountancy ben ik verantwoordelijk voor de brede financiële dienstverlening aan cliënten; specifiek ben ik betrokken bij verschillende trajecten van bedrijfsopvolging in familiebedrijven. Als teamleider in de non-profitaccountancy ben ik verantwoordelijk voor vaktechnische zaken – kennisdeling.

In huidige functie ben ik succesvol met de zogenoemde GEBAK-feedback-methode: Gebeurtenis – Emotie – Behoefte – Ander begrijpen en (samen) Koers bepalen. Deze methode heb ik ook diverse keren met succes ingezet in kerkelijke kwesties.

Als mediator heb ik gecompliceerde arbeidsmediations tot een goed einde gebracht.

Als buurtbemiddelaar heb ik ervaren dat buren (die al jaren niet met elkaar overweg kunnen – veelvuldige betrokkenheid van gemeente en politie) in een neutrale setting met twee onafhankelijke bemiddelaars gaan ontdekken dat ze toch eigenlijk over en weer best aardig kunnen zijn.

 1. MKB-zakelijke conflicten: vanuit mijn financiële achtergrond ken ik de denkwijze van MKB-ondernemers en ben ik in staat in hun taal te spreken en mee te denken in oplossingen;
 2. Familiekwesties: enerzijds vanuit mijn ervaring met familiebedrijven en anderzijds vanuit mijn ervaring als buurtbemiddelaar wil ik graag ingezet worden om te werken aan oplossingen. (Echtscheidingen zijn echt een vak apart – daar houd ik me niet mee bezig);
 3. Kerkelijke – levensbeschouwelijke conflicten: Vanuit mijn christelijke achtergrond en actieve kerkelijke betrokkenheid ben ik in staat om mensen met een zelfde achtergrond bij te staan;
 4. Zorg-gerelateerde conflicten: Vanuit mijn huidige werk in de maatschappelijk opvang heb ik kennis van de branche maar ook kennis van arbeidsgeschillen; de brede zorgsector heeft daarin mijn belangstelling.

"Met aandacht naar elkaar luisteren is vaak het begin van de oplossing."

Talen

 • Nederlands
1993

familiebedrijf sinds

200

aangesloten professionals

4500

conflictprofessionals opgeleid sinds 1993

9.2

gemiddelde klantbeoordeling

Neem contact op

met Gerard van Barneveld

Graag hieronder uw gegevens en vraag/verzoek invullen.

  Specialismen

  Gerard van Barneveld (RA) is gespecialiseerd in

  Inzetbare Mediators

  U zoekt een mediator? Wij begrijpen dat u spoedig een oplossing voor uw probleem wilt en dat is precies wat wij u kunnen bieden. Naast bemiddelingsvaardigheden beschikken onze mediators…

  Meer over Inzetbare Mediators

  Pre-mediation

  Pre-mediation is onderzoeken of een mediation nodig of mogelijk is. Zonder de juridische regels die een mediation traject kenmerkt, is dit gesprek een stuk informeler. Conflictpartners …

  Meer over Pre-mediation

  Online mediation

  Wanneer de reisafstand tussen partijen te groot is of tijdens een pandemie kan het handig of noodzakelijk zijn om de mediation online te doen. Via een beveiligde en afgeschermde online …

  Meer over Online mediation

  Peer mediation

  Peer mediation vindt plaats op scholen. Steeds vaker of in ieder geval vaker dan gewenst komen ruzies voor tussen leerlingen. Bij peermediation is de mediator een schoolgenoot, een geli…

  Meer over Peer mediation

  Exit mediation

  Exit mediation is de naam die we geven aan een mediation waarbij al voorafgaand aan de mediation of tijdens de mediation duidelijk is / wordt dat een samenwerking wordt beëindigd, waar…

  Meer over Exit mediation

  Teammediation

  Bij een team mediation richt de mediator zich op problemen of conflicten binnen een team. Als de samenwerking binnen een team vast gelopen is, kan teammediaton uitkomst bieden. Het gaa…

  Meer over Teammediation

  Scheidingsmediation

  Bij een scheidingsmediation richt de mediator zich op scheidingen. Een scheiding is een pijnlijke gebeurtenis waarin emoties een grote rol spelen. Om te voorkomen dat de situatie tussen…

  Meer over Scheidingsmediation

  Overheidsmediation

  Bij overheidsmediation bemiddelt de mediator tussen overheid en burger. Deze vorm van mediation decimeert het aantal procedures en verbetert de relatie tussen de overheid en haar burger…

  Meer over Overheidsmediation

  Onderhandelingsbegeleiding

  Onderhandelingsbegeleiding is een goede keuze als er spanningen zijn tussen conflictpartners, bijvoorbeeld als er sprake is van stevige belangentegenstellingen of je eigenlijk al kunt s…

  Meer over Onderhandelingsbegeleiding

  Niet-bindend advies

  Bij niet-bindend advies komen conflictpartners overeen om hun conflict voor te leggen aan een onafhankelijke, inhoudsdeskundige derde. Conflictpartners committeren zich op voorhand aan …

  Meer over Niet-bindend advies

  Klachtenfunctionaris

  De klachtenfunctionaris draagt bij aan een effectieve oplossing van problemen tussen klager en beklaagde. De functionaris levert een bijdrage aan een effectief klachtenmanagement en con…

  Meer over Klachtenfunctionaris

  Klachtencommissie of geschillencommissie

  Een klachtencommissie of geschillencommissie (ook wel commissie van bezwaar genoemd) is een college van meerdere (meestal drie) personen, die zich uitlaten over binnengekomen klachten. …

  Meer over Klachtencommissie of geschillencommissie

  Gespreksbegeleiding

  Gespreksbegeleiding biedt informele ondersteuning bij een (dreigend) conflict. Het is een professioneel steuntje in de rug bij het snel, en zo geruisloos mogelijk, oplossen van het conf…

  Meer over Gespreksbegeleiding

  Bedrijfsmaatschappelijk werker (BMW) voor uw medewerker en de organisatie

  De bedrijfsmaatschappelijk werker is een allround psychosociaal deskundige en daardoor voor organisaties een goede keuze voor de psychosociale zorg voor medewerkers in de organisatie. D…

  Meer over Bedrijfsmaatschappelijk werker (BMW) voor uw medewerker en de organisatie

  Bindend advies (door onafhankelijk deskundige)

  Bij bindend advies is de (bindend) adviseur een onafhankelijke deskundige op het gebied van uw probleem. De deskundige formuleert een advies waar u en uw conflictpartner zich beloven te…

  Meer over Bindend advies (door onafhankelijk deskundige)

  Zakelijke mediation

  Zakelijke mediation, ook wel bekend als business mediation, draait om zakelijke conflicten. Een businessmediator is bekend met de cultuur van een bedrijf én heeft kennis van het bedrij…

  Meer over Zakelijke mediation

  Mediation

  Mediation is een vorm van bemiddeling in conflicten. Een neutrale deskundige, de mediator, begeleidt de communicatie en onderhandelingen tussen twee of meer conflictpartners bij het vin…

  Meer over Mediation