Online Basisopleiding Mediation Tegenpartij of conflictpartner

Online 9-daagse – MfN geaccrediteerd

In 9 dagen verwerft u via een online platform de basisvaardigheden en technieken voor dit boeiende vak: Mediator. Daarna zijn er volop mogelijkheden voor verdere verdieping en aanscherping van uw deskundigheid als mediator.

Te behalen resultaten

  1. je kunt professioneel bemiddelen op het kennis- en vaardigheidsniveau dat het MFN (voorheen het NMI) vereist;
  2. je beschikt over een basishouding waardoor je door partijen wordt aanvaard als bemiddelaar;
  3. je beheerst onderhandelingsprocessen en technieken en kunt deze aansturen;
  4. je bent in staat partijen te bewegen aanvaardbare oplossingen te zoeken.
Kosten
€3.490,-

+ accommodatie v.a.€0,-
+ lesmateriaal v.a.€176,-

BTW nihil

Voor een gedetailleerd kostenoverzicht vraagt u een vrijblijvende offerte aan.

Duur
9 Daagse

1 losse dag + 4 blokken van 2 dagen

punten
15 NOBCO op aanvraag
42 PO NOVA op aanvraag
42 PO NEVOA op aanvraag
43 Bureau WBTV
Punten op aanvraag
Punten op aanvraag

De opleiding

Online Basisopleiding Mediation Tegenpartij of conflictpartner

Deze 9-daagse online basisopleiding bevat dezelfde inhoud als de reguliere 6-daagse basisopleiding van Merlijn en is – mede door aangepaste werkvormen en trainingstijden – van dezelfde hoogwaardige kwaliteit als de reguliere opleiding.

Indien u MfN-Registermediator wil worden, dient u de volledig door de MfN erkende opleiding tot mediator van Merlijn af te ronden. Dat betekent dat u na de 9-daagse online basisopleiding nog het MfN-registratieblok (2 dagen) live dient te volgen. Daarna volgt nog een kennistoets en een assessment (beide via Intop). Indien u deze toetsen met goed gevolg heeft afgelegd, kunt u zich (met de benodigde verklaring omtrent gedrag) inschrijven als MfN-Registermediator.

Programma

Dag 1

Ochtendprogramma

10.00 – 11.00 uur : Algemene inleiding :achtergronden en doelen van de training / concept van training / toelichting totale programma / huishoudelijke kwesties rondom het online concept (aandachtspunten)

11.00 – 12.15 uur : Kennismaking deelnemers door middels van een interview in tweetallen (in break-out rooms), vervolgens plenair de interviewpartner in maximaal 2 minuten voorstellen 

12.15 – 14.00 uur : Pauze (voorbereiding middaggedeelte: waardoor onderscheidt mediation zich van andere oplossingsmethoden?)

Middagprogramma

14.00 – 15.00 uur : Interactieve inleiding mediation: o.a. plaatsbepaling / geschiedenis / MfN en exameneisen / attitude en vaardigheden (beoordelingsinstrument assessment) / model inhoud – relatie -principes 

15.00 – 15.45 uur : Inventariseren leerdoelen cursisten in tweetallen (in break-out rooms)

15.45 – 16.05 uur : Plenaire korte terugkoppeling en afspraken over de training

16.05 – 16.15 uur : Afronding 

Dag 2

Ochtendprogramma

10.00 – 10.15 uur : Introductie dag 2 en beantwoorden vragen

10.15 – 10.45 uur : Inleiding fasering mediationproces

10.45 – 11.30 uur : Interactieve inleiding escalatieladder van Glasl

11.30 – 12.00 uur : Exploreren eigen conflicten in tweetallen (in break-out rooms)

12.00 – 12.15 uur : Plenaire terugkoppeling 

12.15 – 14.00 uur : Pauze (voorbereiding middaggedeelte: wat zijn aandachtspunten in de openingsfase? en doorlezen MfN modelmediationovereenkomst)

Middagprogramma

14.00 – 14.45 uur : Interactieve inleiding openingsfase

14.45 – 15.45 uur : Oefenen openingsfase in drietallen (in break-out rooms)

15.45 – 16.05 uur : Plenaire nabespreking en vragen over MfN modelovereenkomst beantwoorden

16.05 – 16.15 uur : Afronding en huiswerk

Dag 3

Ochtendprogramma

10.00 – 10.15 uur : Introductie dag 3 en beantwoorden vragen

10.15 – 11.00 uur : Interactieve inleiding: exploratiefase / attitude en vaardigheden / vraagtechnieken en reflecties

11.00 – 12.15 uur : Plenair oefenen met rollenspellen burenruzie (openingsfase en exploratiefase, alle deelnemers doen vandaag een rollenspel en ontvangen hiervan na afloop een opname inclusief feedback)

12.15 – 14.00 uur : Pauze (voorbereiden rollenspellen middag)

Middagprogramma

14.00 – 16.00 uur : Voortzetting plenair oefenen met rollenspellen (vervolg) burenruzie en ruzie op het werk (openingsfase en exploratiefase)

16.00 – 16.15 uur : Afronding en huiswerk (onder andere Thomas en Kilman-test maken)

Dag 4

Ochtendprogramma

10.00 – 10.15 uur : Introductie dag 4 en beantwoorden vragen

10.15 – 11.00 uur : Interactieve inleiding Thomas en Kilman-test, koppeling aan rol mediator

11.00 – 11.15 uur : Interactieve inleiding kernkwadranten

11.15 – 12.15 uur : In tweetallen werken met kernkwadranten (in break-out rooms) en plenaire nabespreking / bijstellen leerdoelen

12.15 – 14.00 uur : Pauze (voorbereiden rollenspel middag)

Middagprogramma

14.00 – 15.00 uur : Oefenen rollenspel buurthuis (exploratiefase) in groepen (in break-out rooms)

15.00 – 15.10 uur : Plenaire nabespreking 

15.10 – 15.35 uur : Interactieve inleiding belangen (draai- en categorisatiefase) / schilvragen

15.35 – 15.55 uur : Oefening ‘weekendritueel’ in tweetallen (in break-out rooms)

15.55 – 16.05 uur : Plenaire nabespreking 

16.05 – 16.15 uur : Afronding

Dag 5

Ochtendprogramma

10.00 – 10.15 uur : Introductie dag 5 en beantwoorden vragen

10.15 – 11.15 uur : Interactieve inleiding omgaan met emoties en weerstanden / rouwcurve / dramadriehoek / basishouding en vaardigheden  

11.15 – 12.15 uur : Oefenen rollenspel (casus film) burenruzie (omgaan met emoties in de exploratiefase) in groepen (in break-out rooms)

12.15 – 14.00 uur : Pauze (bekijken film van een van de grondleggers Larry Fong)

Middagprogramma

14.00 – 14.15 uur : Plenaire nabespreking film

14.15 – 16.00 uur : Plenaire oefening rollenspel echtscheiding (exploratiefase en draai- en categorisatiefase) 

16.05 – 16.15 uur : Afronding

Dag 6

Ochtendprogramma

10.00 – 10.15 uur : Introductie dag 6 en beantwoorden vragen

10.15 – 10.30 uur : Interactieve inleiding: verdieping belangen 

10.30 – 12.00 uur : Oefenen rollenspel verzorgingstehuis (exploratiefase en draai- en categorisatiefase) in groepen (in break-out rooms)

12.00 – 12.15 uur : Plenaire nabespreking belangen

12.15 – 14.00 uur : Pauze (voorbereiden ethische discussie)

Middagprogramma

14.00 – 15.15 uur : Interactieve discussie: mediator en ethiek / gedragsregels / omgaan met machtsverschillen / rol en positie van de mediator

15.15 – 16.00 uur : Demo trainer

16.00 – 16.15 uur : Afronding en huiswerk

Dag 7

Ochtendprogramma

10.00 – 10.15 uur : Introductie dag 7 en beantwoorden vragen

10.15 – 11.15 uur : Oefenen rollenspel zwemparadijs (exploratiefase en draai- en categorisatiefase) in groepen (in break-out rooms) en plenaire nabespreking

11.15 – 11.40 uur : Opstapoefening telefonische intake in tweetallen (in break-out rooms)

11.40 – 12.15 uur : Output oefening vertalen naar inleiding/aandachtspunten voorbereidingsfase

12.15 – 14.00 uur : Pauze (bekijken film van de nestor van de Nederlandse mediators Donald MacGillavry)

Middagprogramma

14.00 – 14.15 uur : Plenaire nabespreking film

14.15 – 14.45 uur : Interactieve inleiding caucus en co-mediation 

14.45 – 16.00 uur : Plenair oefenen rollenspel (co-mediation) vleesverwerkingsbedrijf (exploratiefase en caucus) in groepen (caucus in break-out rooms) en plenaire nabespreking

16.00 – 16.15 uur : Afronding 

Dag 8

Ochtendprogramma

10.00 – 10.15 uur : Introductie dag 8 en beantwoorden vragen

10.15 – 10.45 uur : Inleiding onderhandelen

10.45 – 11.15 uur : Interactieve inleiding rol mediator in optie- en onderhandelingsfase

11.15 – 12.15 uur : Oefenen rollenspel verzorgingstehuis (optiefase) in groepen (in break-out rooms) en plenaire nabespreking 

12.15 – 14.00 uur : Pauze (voorbereiding associatieve technieken toepassen)

Middagprogramma

14.00 – 14.30 uur : Interactieve inleiding toepassen van associatieve technieken in mediation

14.30 – 15.00 uur : Oefenen rollenspel verzorgingstehuis (toepassen associatieve technieken in de optie fase) in groepen (in break-out rooms) en plenaire nabespreking

15.00 – 16.00 uur : Verdieping beoordelingsinstrument assessment: interactief vertalen van de 11 kerncompetenties naar concrete technieken

16.00 – 16.15 uur : Afronding

Dag 9

Ochtendprogramma

10.00 – 10.15 uur : Introductie dag 9 en beantwoorden vragen

10.15 – 11.30 uur : Integratie oefening (rollenspel burenruzie) in groepen (in break-out rooms)

11.30 – 12.15 uur : Plenaire nabespreking en plenair belangen in kaart brengen (doorvragen)  

12.15 – 14.00 uur : Pauze (voorbereiding rollenspel middag; sessie 2 burenruzie) 

Middagprogramma

14.00 – 15.15 uur : Voortzetten integratie oefening burenruzie sessie 2 (optie fase en onderhandelingsfase) in groepen (in break-out rooms) en plenaire nabespreking

15.15 – 16.15 uur : Losse eindjes / voorbereiding examens van MfN (blok 4) / afronding / evaluatie

Voor wie?

Online Basisopleiding Mediation Tegenpartij of conflictpartner wordt onder meer gevolgd door:

  • cursisten die op zoek zijn naar een volledig online opleiding tot mediator
  • leidinggevenden, professionals, personeelsfunctionarissen, klachtbehandelaars en vertrouwenspersonen;
  • advocaten(1), notarissen, accountants, organisatieadviseurs en bedrijfsjuristen;
  • professionals die mediation aan hun praktijk willen toevoegen;
  • (aankomend) ondernemers, die een eigen mediationpraktijk willen starten​
  • Zou u graag precies willen weten wat deze training aan uw professionele performance en kennis toevoegt? Neemt u dan contact op met de backoffice die u naar uw wens doorverbindt met de trainer of u matcht met een oud-deelnemer in dezelfde beroepsgroep.

Data & Locaties

Online Basisopleiding Mediation Tegenpartij of conflictpartner

Voor data & Incompany kunt u contact opnemen met het secretariaat:

Inschrijven