Verdiepingstraining Hoe blijf je uit de Dramadriehoek?

Nascholingsaanbod (geaccrediteerd door LVV)

( 2 Beoordelingen )

De vertrouwenspersoon krijgt altijd te maken met psychologische/emotionele aspecten van meldingen. Elke melder heeft een probleem waarmee hij naar de vertrouwenspersoon komt om daar in vertrouwen over te praten en een uitweg, een oplossing aangereikt krijgen. De dramadriehoek geeft inzicht in dit mechanisme en helpt de VP om de melder op een adequate manier bij te staan en niet meegezogen te worden in de rol van redder.

Te behalen resultaten

 1. U hebt kennis en inzicht in de verschillende rollen van de dramadriehoek;
 2. U bent alert op de risico’s van het blijven hangen in de dramadriehoek met name het ingezogen worden in de rol van de redder;
 3. U hebt geleerd te switchen van de dramadriehoek naar de compassie driehoek;
 4. U hebt geoefend met het toepassen van de compassiedriehoek in het werk;
 5. U weet wat de mogelijkheden zijn en waar de grenzen en risico’s liggen in de rol van vertrouwenspersoon richting de melder als het gaat om dramagevoelige onderwerpen;
 6. U heeft geoefend om het drama te vertalen naar oplossingsrichtingen;
 7. Het trainingsniveau ligt op MBO+ werk- en denkniveau of door ervaring verkregen.
Kosten
€595,-

+ accommodatie v.a.€65,-

BTW nihil

Voor een gedetailleerd kostenoverzicht vraagt u een vrijblijvende offerte aan.

Duur
1 Daagse

Meerder keren gepland per jaar

punten
8 LVV

De opleiding

Verdiepingstraining Hoe blijf je uit de Dramadriehoek?

De vertrouwenspersoon krijgt altijd te maken met psychologische/emotionele aspecten van meldingen. Elke melder heeft een probleem waarmee hij naar de vertrouwenspersoon komt om daar in vertrouwen over te praten en een uitweg, een oplossing aangereikt krijgen. De dramadriehoek geeft inzicht in dit mechanisme en helpt de VP om de melder op een adequate manier bij te staan en niet meegezogen te worden in de rol van redder.

Studiebelasting

Bij deze 1-daagse opleidingen is er geen sprake van bijkomende studiebelasting.

STAP-budget – tot € 1.000,- gratis opleiding!

Het STAP-budget is een subsidieregeling waarmee werkenden en werkzoekenden jaarlijks maximaal € 1.000,- kunnen aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Voor élke opleiding of training van Merlijn kunt u een STAP-budget aanvragen. Lees hier meer.

Programma

Dag 1

Ochtendprogramma

9.30: ontvangst en kennismaking

10.00: deel 1: wat is de dramadriehoek, welke rollen zitten er in verweven, hoe raak je erin verstrikt = kennisoverdracht en kennisuitbreiding

11.00: deel 2: wat is de link met de transactionele analyse psychologie, waarom is het belangrijk dit te begrijpen, welke uitnodiging krijg ik als vertrouwenspersoon in mijn werk = begrip en toepassing 

12.00: deel 3: wat zijn mijn eigen triggers en haakjes waardoor ik gevoelig ben voor bepaalde onderwerpen van mijn melders = zelfreflectie en confrontatie

PAUZE

13.30: deel 4: wat is de compassiedriehoek, welke switchen maken de rollen van drama naar compassie, hoe pas ik dit toe in mijn werk als vertrouwenspersoon = oefenen vaardigheden, oefenen luisteren samenvatten doorvragen en feedback 

14.30: deel 5: hoe begeleid ik melders in hun melding met inachtneming van de nieuw verworven kennis over drama en compassie, wat heb ik hierin te leren = toepassing geleerde kennis in eigen praktijk, oefenen en zelfreflectie

15.30: deel 6: ruimte voor inbreng eigen casuïstiek en vragen = toetsen begrip, kennis en reflectie vaardigheden

16.30: Evaluatie & borrel

Voor wie?

Verdiepingstraining Hoe blijf je uit de Dramadriehoek? wordt onder meer gevolgd door:

 •  alle vertrouwenspersonen, die de basistraining hebben gevolgd en die hun rol willen versterken op dit punt;
 • andere professionals die beroepshalve te maken krijgen met conflicten en die zich beter willen wapenen tegen de risico’s die je ziet in de dramadriehoek (zie brochure voor de schematische weergave hiervan);
 • Voor deelname aan deze training is geen specifieke vooropleiding vereist;
 • Zou u graag precies willen weten wat deze training aan uw professionele performance en kennis toevoegt? Neemt u dan contact op met de backoffice die u naar uw wens doorverbindt met de trainer of u matcht met een oud-deelnemer in dezelfde beroepsgroep.

Veelgestelde vragen

Is deze training alleen voor vertrouwenspersonen?

Daar is de training inderdaad wel voor ontworpen. In aanvulling op de basistraining Vertrouwenspersoon, waar u kennis heeft gemaakt met het fenomeen van de dramadriehoek.

Maar: iedereen die geïnteresseerd is in de werking van de psychologische achtergrond van de dramadriehoek is welkom. Dus ook mediators, coaches, trainers, zorgmedewerkers, onderwijzend personeel: iedereen is van harte uitgenodigd deel te nemen. Als u twijfelt, neem dan contact met ons op voor een verkennend gesprek.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen voor deze training?

Naast een HBO denk- en werkniveau nog twee zaken. 1. Bereidheid tot zelfreflectie en 2. Op zijn minst een beginnend bewustzijn op uw eigen gedrag en houding in relatie tot anderen. U kunt uit het drama blijven mits u snapt hoe u erin verzeild raakt. Vandaar.

Welk resultaat kan ik verwachten na het volgen van deze training?

Dat u de kennis heeft om van het drama naar de compassie over te gaan. En dat u voor zichzelf een aantal keren de draai heeft gemaakt van drama naar compassie. Het inzicht zal na de training steeds groter worden naarmate u meer oefent.

Wat wordt precies bedoeld met het drama in de driehoek?

In de training zult u leren wanneer het drama ontstaat in de driehoek “aanklager/dader – redder – slachtoffer”. Het drama ontstaat als mensen er negatieve lading, last en ellende door beleven. Dat is voor iedereen anders. Niet alleen heeft het drama grote gevolgen in de rechtszaal, in conflicten en ruzies, maar ook in de dagelijkse communicatie en samenwerking vinden regelmatig kleine drama’s plaats. U zult leren hier alerter op te zijn en u krijgt tools om eruit te blijven.

Moet ik eigen voorbeelden hebben?

Ja, dat is van doorslaggevend belang. Verzamelt u minstens drie situaties waarbij u zelf als aanklager, redder of slachtoffer fungeerde. Die mogen uit uw werk- en privé omgeving komen. Dan leert u het beste. Uiteraard in alle vertrouwelijkheid die de training biedt.

Ik ben nieuw in de OR, wat moet ik allemaal weten?

Om goed van start te kunnen gaan is het handig wanneer je op de hoogte bent van de bevoegdheden en faciliteiten van een ondernemingsraad. Het hebben van een visie op medezeggenschap en verdeling van taken en rollen geven daarbij een praktisch houvast. In een OR startcursus komen deze onderwerpen terug.

Welke 5 rechten vergeet je altijd als OR?

Als OR heb je recht op informatie, overleg, initiatief, advies en instemming. Met deze 5 rechten kun je invloed uitoefenen op het beleid van jouw organisatie. Behalve dat je wéét (kennis) wat die rechten inhouden is het ook belangrijk hóe (vaardigheid) je die rechten inzet. Zo kun je als OR optreden als sparring partner van de bestuurder.

Wat moet je met de vertrouwenspersoonproblematiek als OR?

De OR heeft instemmingsrecht op de vaststelling of wijziging van de regeling die de positie van de vertrouwenspersoon beschrijft, inclusief de keuze voor de vertrouwenspersoon zelf. Belangrijk is dat de vertrouwenspersoon zijn functie onafhankelijk kan uitoefenen en beschikt over de vereiste deskundigheid. Soms zie je dat de functie van vertrouwenspersoon wordt uitgeoefend door een medewerker van HR. Hoewel dat niet verboden is kan het de onafhankelijkheid van de functie wel nadelig beïnvloeden.

Wij willen graag getraind worden als OR maar hebben geen idee wat de mogelijkheden zijn?

In feite zijn de mogelijkheden eindeloos: MMZ biedt oplossingen op maat. Voor beginnende én ervaren ondernemingsraden van 3 tot en met 21 leden. Thema’s die in onze trainingen steeds terugkeren zijn: invloed uitoefenen, conflictvaardigheid, communicatie actieban, relatie OR en bestuurder, visievorming, teambuilding, kennisbevordering (WOR, ARBO, financiën, pensioen) en effectief vergaderen. Samen met jou bepalen we het programma. De trainingen worden gegeven door ervaren MZ trainers met kennis van groepsdynamica.

Hoe richt je een OR op?

Heeft het bedrijf meer dan 50 werknemers? Dan is je werkgever verplicht een ondernemingsraad op te zetten. Je stelt een voorlopig reglement op waarin de werkwijze en de verkiezingsprocedure van de ondernemingsraad is vastgelegd. Je kunt dit ook delegeren aan een zogenaamde voorbereidingscommissie. Deze commissie kan bestaan uit werknemers die al interesse hebben getoond in de OR. In het voorlopige reglement staat hoe de verkiezingen moeten worden georganiseerd. Indien in het bedrijf leden van vakbonden aanwezig zijn, kan de vakbond ook een kandidatenlijst indienen. Na de verkiezingen wordt de ondernemingsraad geïnstalleerd en het voorlopig reglement definitief vastgesteld. De zittingsduur van de ondernemingsraad is drie jaar, maar hier kan in het reglement van worden afgeweken.

Wat is het verschil tussen een personeelsvertegenwoordiging (PVT) en een OR?

In een bedrijf van 10-50 werknemers is de ondernemer verplicht tot de instelling van een PVT indien de meerderheid van het personeel dat wenst. De PVT heeft aanzienlijk minder medezeggenschapsrechten dan de OR. Zo heeft de PVT slechts een beperkt advies- en instemmingsrecht, is er geen mogelijkheid van beroep tegen het besluit van de ondernemer en geldt er geen verplichte opschortingstermijn als de ondernemer het advies van de PVT niet overneemt. Een PVT kan met de ondernemer wel extra bevoegdheden afspreken in een zogenaamde ondernemingsovereenkomst.

Welke faciliteiten heeft een OR lid?

Een lid van de ondernemingsraad moet zijn werkzaamheden voor de ondernemingsraad zoveel mogelijk tijdens werktijd kunnen uitoefenen (OR-werk=werk). Een OR-lid heeft ten minste recht op 60 uur per jaar voor het verrichten van werkzaamheden voor de ondernemingsraad, buiten vergadertijd van de ondernemingsraad zelf en van de overlegvergadering om. Ook heeft een lid van de ondernemingsraad recht om ten minste 5 dagen scholing te ontvangen. Andere faciliteiten zijn het gebruik van vergaderruimten, kopieerfaciliteiten, computer, telefoon, secretariële ondersteuning of een ambtelijk secretaris

Data & Locaties

Verdiepingstraining Hoe blijf je uit de Dramadriehoek?

Voor data & Incompany kunt u contact opnemen met het secretariaat:

Inschrijven