Het nieuwe werken

Flexibele werkvormen?

( 3 Beoordelingen )

Veel organisaties kiezen voor nieuwe flexibeler vormen van werken. Maar er zijn ook organisaties op terug gekomen. De keuze voor andere manieren van werken verdient kennelijk een goed afweging vooraf, waar de OR zeker in betrokken hoort te worden.

Te behalen resultaten

 1. U heeft inzicht in, hoe de besluitvorming tot stand zou moeten komen.
 2. U weet hoe u consequenties van zo’n besluit kunt inschatten.
 3. U kent de mogelijke veranderingen in de relatie medewerker leidinggevende.
 4. U overziet de mogelijke consequenties voor de OR.
Kosten
€300,-

+ accommodatie v.a.€57,50

BTW nihil

Voor een gedetailleerd kostenoverzicht vraagt u een vrijblijvende offerte aan.

Duur
1 Daagse

voor- & najaar gepland

punten
neem svp contact op voor ons NOVA PE-programma

De opleiding

Het nieuwe werken

In deze training wordt aandacht besteed aan aspecten van veranderende vormen van werken. Veel organisaties hebben gekozen voor nieuwe, flexibele manieren van werken. Sommige zijn daar ook, soms deels, op terug gekomen. Geen vaste werkplek, thuis werken, werken in grote gemeenschappelijke ruimtes geven de medewerker een andere beleving. Als dat iets nieuws is moet je er aan wennen. Reden genoeg om over zulke veranderingen van te voren goed na te denken en de OR te betrekken.

Veiligheid staat voorop
Bij al onze trainingen nemen wij o.a. 1,5 meter afstand tot elkaar en de algemene hygiënerichtlijn van de RIVM in acht.  Lees meer. 

Programma

Dag 1
Ochtendprogramma
10.00 – 10.30 uur : welkom en bespreking programma, leerdoelen en ochtendprogramma
10.30 – 11.45 uur : visie: Waarom kiezen voor Het Nieuwe Werken (HNW)
11.45 – 11.55 uur : pauze
11.55 – 12.20 uur : aanknopingspunten met de wet op de ondernemingsraden
12.20 – 13.00 uur : de rol van communicatiemiddelen
13.00 – 13.45 uur : lunch
Middagprogramma
13.45 –14.30 uur : HNW en de praktijk
14.30 – 15.15 uur : de relatie leidinggevende en medewerker
15.15 – 15.30 uur : pauze
15.30 – 16.45 uur : rol van de OR
16.45 – 17.30 uur : kansen en valkuilen
17.30 – 17.45 uur : evaluatie

Voor wie?

Het nieuwe werken wordt onder meer gevolgd door:

 • OR leden die te maken kunnen krijgen met voornemens voor nieuwe werkvormen;
 • OR leden die zelf voorstellen willen doen voor nieuwe vormen van werken;
 • OR leden die ingevoerde vernieuwingen nog eens kritisch willen bekijken.

Klantervaringen

Lees hieronder de ervaringen!

Deze training scoort een 9.3 / 10 op basis van 3 beoordelingen
 • Raymond, Almere
  OR-lid, Rechtbank Midden-Nederland
  Een nog betere visie gekregen wat het nieuwe daadwerkelijk behelst en welke wetten er allemaal mee te maken hebben. Ik heb als OR lid meer en nieuwe tools gekregen om het bestuur en afdeling F [...] Lees meer
 • Joke, Oude Pekela
  OR-lid, De Kompanji
  Ik heb ontzettend veel informatie gekregen over het Nieuwe werken, en een duidelijk handvat voor het uitzetten van het hele proces betreffende het Nieuwe werken, beginnend bij het raadplegend [...] Lees meer
 • Marjanne, Oude Pekela
  OR-lid, De Kompanji
  Het was een zeer leerzame training, mijn vragen zijn beantwoord en ik kan hier nu mee verder in de praktijk. Ook een zeer prettige docent, geeft duidelijke uitleg.

Veelgestelde vragen

Ik ben nieuw in de OR, wat moet ik allemaal weten?

Om goed van start te kunnen gaan is het handig wanneer je op de hoogte bent van de bevoegdheden en faciliteiten van een ondernemingsraad. Het hebben van een visie op medezeggenschap en verdeling van taken en rollen geven daarbij een praktisch houvast. In een OR startcursus komen deze onderwerpen terug.

Welke 5 rechten vergeet je altijd als OR?

Als OR heb je recht op informatie, overleg, initiatief, advies en instemming. Met deze 5 rechten kun je invloed uitoefenen op het beleid van jouw organisatie. Behalve dat je wéét (kennis) wat die rechten inhouden is het ook belangrijk hóe (vaardigheid) je die rechten inzet. Zo kun je als OR optreden als sparring partner van de bestuurder.

Wat moet je met de vertrouwenspersoonproblematiek als OR?

De OR heeft instemmingsrecht op de vaststelling of wijziging van de regeling die de positie van de vertrouwenspersoon beschrijft, inclusief de keuze voor de vertrouwenspersoon zelf. Belangrijk is dat de vertrouwenspersoon zijn functie onafhankelijk kan uitoefenen en beschikt over de vereiste deskundigheid. Soms zie je dat de functie van vertrouwenspersoon wordt uitgeoefend door een medewerker van HR. Hoewel dat niet verboden is kan het de onafhankelijkheid van de functie wel nadelig beïnvloeden.

Wij willen graag getraind worden als OR maar hebben geen idee wat de mogelijkheden zijn?

In feite zijn de mogelijkheden eindeloos: MMZ biedt oplossingen op maat. Voor beginnende én ervaren ondernemingsraden van 3 tot en met 21 leden. Thema’s die in onze trainingen steeds terugkeren zijn: invloed uitoefenen, conflictvaardigheid, communicatie actieban, relatie OR en bestuurder, visievorming, teambuilding, kennisbevordering (WOR, ARBO, financiën, pensioen) en effectief vergaderen. Samen met jou bepalen we het programma. De trainingen worden gegeven door ervaren MZ trainers met kennis van groepsdynamica.

Hoe richt je een OR op?

Heeft het bedrijf meer dan 50 werknemers? Dan is je werkgever verplicht een ondernemingsraad op te zetten. Je stelt een voorlopig reglement op waarin de werkwijze en de verkiezingsprocedure van de ondernemingsraad is vastgelegd. Je kunt dit ook delegeren aan een zogenaamde voorbereidingscommissie. Deze commissie kan bestaan uit werknemers die al interesse hebben getoond in de OR. In het voorlopige reglement staat hoe de verkiezingen moeten worden georganiseerd. Indien in het bedrijf leden van vakbonden aanwezig zijn, kan de vakbond ook een kandidatenlijst indienen. Na de verkiezingen wordt de ondernemingsraad geïnstalleerd en het voorlopig reglement definitief vastgesteld. De zittingsduur van de ondernemingsraad is drie jaar, maar hier kan in het reglement van worden afgeweken.

Wat is het verschil tussen een personeelsvertegenwoordiging (PVT) en een OR?

In een bedrijf van 10-50 werknemers is de ondernemer verplicht tot de instelling van een PVT indien de meerderheid van het personeel dat wenst. De PVT heeft aanzienlijk minder medezeggenschapsrechten dan de OR. Zo heeft de PVT slechts een beperkt advies- en instemmingsrecht, is er geen mogelijkheid van beroep tegen het besluit van de ondernemer en geldt er geen verplichte opschortingstermijn als de ondernemer het advies van de PVT niet overneemt. Een PVT kan met de ondernemer wel extra bevoegdheden afspreken in een zogenaamde ondernemingsovereenkomst.

Welke faciliteiten heeft een OR lid?

Een lid van de ondernemingsraad moet zijn werkzaamheden voor de ondernemingsraad zoveel mogelijk tijdens werktijd kunnen uitoefenen (OR-werk=werk). Een OR-lid heeft ten minste recht op 60 uur per jaar voor het verrichten van werkzaamheden voor de ondernemingsraad, buiten vergadertijd van de ondernemingsraad zelf en van de overlegvergadering om. Ook heeft een lid van de ondernemingsraad recht om ten minste 5 dagen scholing te ontvangen. Andere faciliteiten zijn het gebruik van vergaderruimten, kopieerfaciliteiten, computer, telefoon, secretariële ondersteuning of een ambtelijk secretaris

Data & Locaties

Het nieuwe werken

Heeft u al eerder een Merlijn-opleiding gevolgd? Dan ontvangt u altijd 10% korting op ons gehele trainingsaanbod!

Voor data & Incompany kunt u contact opnemen met het secretariaat:

Inschrijven