Externe vertrouwenspersoon

Definitie / doel externe vertrouwenspersoon De taak van een vertrouwenspersoon is het opvangen, adviseren en begeleiden van medewerkers die last ervaren van ongewenste omgangsvormen binnen een organisatie. De gesprekken zijn vertrouwelijk. De geheimhoudingsplicht is vastgelegd in een contract. Omschrijving van de¬†externe vertrouwenspersoon Een vertrouwenspersoon kan meldingen of klachten krijgen over agressie en geweld, seksuele intimidatie, … Meer lezen over Externe vertrouwenspersoon