Weerd | mevrouw drs. W. de Weerd (Windy)

Windy de Weerd is MfN-registermediator, trainer en (team)coach. Tijdens haar werk maakt Windy onder meer gebruik van  non-verbale analyse, die haar in staat stelt snel inzicht te krijgen in de onbewuste processen. Dat inzicht geeft bij conflicten extra informatie over hoe personen elkaar in hun interactie onbewust prikkelen tot conflictgedrag. Op die manier wordt de kern van een conflict snel duidelijk. Ook wordt het conflict op een dieper niveau bespreekbaar gemaakt, wat vaak de sleutel is tot de oplossing. Doordat de partijen kunnen begrijpen en herkennen hoe zij in conflict raken, is de oplossing geborgd en daarmee de terugval in een nieuw conflict minder waarschijnlijk.
Windy werkt vooral met conflicten in het arbeidsrecht en daarnaast met conflicten waarbij het betrokkenen niet goed duidelijk is waarom het conflict blijft bestaan of steeds terug komt, of met conflicten met een langere historie.
Naast het oplossen van conflicten, helpt ze teams en individuen om conflicten te voorkomen. Ook daarvoor gebruikt ze de non-verbale analyse om inzicht te geven in de onbewuste interactiepatronen, de kwaliteiten en behoeften van mensen. Met dat inzicht heeft ze tal van conflicten opgelost en helpen voorkomen.
Ze heeft werkervaring in de ICT, het onderwijs, gemeentes en het MKB. Daarnaast werkt ze ook voor grotere bedrijven zoals Philips en ASML.

Lees ook mijn artikelen in de Merlijn blog