Wilma Bevers-partner-Merlijn Groep-

Bevers-Hendriksen | mevrouw W.J. Bevers-Hendriksen (Wilma)

Wilma is gespecialiseerd in het expliciteren van het verband tussen medezeggenschap en organisatiestrategie. Zij maakt helder hoe je hiermee de prestaties van een organisatie en het welzijn van de medewerkers positief kunt beïnvloeden. Zij maakt gebruik van de methodiek: Breinvoorkeuren. Die verheldert de invloeden van het brein op communicatie- en samenwerkingspatronen. De methodiek helpt om het functioneren tot een inzichtelijk geheel te maken met een helder plan van aanpak. Zij is actief als trainer, adviseur en mediator bij organisaties, zowel in de profit als non profit sector, de overheid en semi overheid. Ze adviseert een verscheidenheid aan klanten op het gebied van medezeggenschap en veranderingen in organisaties. Zij begeleidt ondernemingsraden bij reorganisatie trajecten. Zij vindt het belangrijk om, naast OR en bestuurder ook managers en medewerkers van begin af aan in de veranderingen te betrekken. Naast haar adviserende rol treedt zij op als facilitator bij grootschalige reorganisaties en bij trajecten als harmonisatie van arbeidsvoorwaarden. Zij coacht teams en individuen in persoonlijke effectiviteit o.a. door de methodiek Breinvoorkeuren en door te spiegelen met inzet van haar Ierse Wolfshonden.