Mw. Everts - Partner - Merlijn Groep

Everts | mevrouw mr. W. Everts (Wanda)

Wanda Everts (1957) is van huis uit jurist. Ze heeft als rechter / vice-president van de rechtbank in Zwolle veel ervaring opgedaan met zakelijke geschillen. Zo was zij onder meer fungerend president in kort geding, tevens opleider in de civiele sector, en ook een aantal jaren rechter-commissaris in faillissementen. In 2006 heeft ze de overheidsrechtspraak geheel verlaten om zich volledig te richten op haar eigen praktijk.
Vanaf 2002 heeft zij haar eigen praktijk ingericht als mediator (MfN Registermediator/ ADR & IMI Full Certified Mediator). Inmiddels zijn haar specialisaties arbeidsconflicten (veelal in het onderwijs en in de zorg) en zakelijke mediations.
Ook op het vlak van diverse soorten familiezaken (lastige (pre-)nalatenschapskwesties, gespannen familieverhoudingen, afscheid van een partnerrelatie) heeft zij veel ervaring; ze bereikt ook daarin vaak de gewenste verandering, soms zelfs al in 1 gesprek!
Inmiddels is haar bedrijf uitgebreid met een coaching-kant, met name gericht op burn-out-klachten en levens(loop)vragen. Ook heeft Wanda ervaring in het coachen op inzet van doelmatige conflictvaardigheden, voor een duurzaam resultaat en met een minimum aan beschadiging in de persoonlijke relaties (ook als deze beëindigd worden).
Haar bedrijfsmotto is “Recht uit het hart”.
Wanda is een ervaren trainer, zowel voor het vak van mediator, als ten behoeve van de overheid en (non / not for) profit-organisaties, waarvoor ze de basistraining Mediationvaardigheden en/of Elegant omgaan met Conflicten verzorgt, aangevuld met diverse verdiepingsdagen.
Haar trainingsmotto is dat leren vooral ook leuk moet zijn: bij haar wordt ook altijd veel gelachen!
Zelf is Wanda ook steeds in ontwikkeling. Ze  heeft diverse andere trainingen gevolgd, zoals Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP Practitioner) en Emotional Freedom Techniques (EFT Master).
De laatste jaren heeft zij zich intensief beziggehouden met de toepassing van en training in Deep Democracy, een spannende en innovatieve methode van besluitvorming, waarbij werkelijk alles gezegd kàn worden wat gezegd móet worden. Deze methode is afkomstig uit (post-apartheid) Zuid-Afrika en wordt inmiddels in meer dan 20 landen succesvol toegepast. Zie voor meer informatie www.deep-democracy.net.
Tenslotte heeft Wanda Everts zeer ruime ervaring in diverse vormen van particuliere rechtspraak, variërend van het Tuchtgerecht voor Pluimvee & Eieren en het Tuchtgerecht voor Vee & Vlees, de Geschillencommissie Fusiegedragsregels van de SER te Den Haag tot diverse bezwaren- en klachtencommissies in de zorg, het onderwijs en de politie.
Ze heeft diverse publicaties op haar naam, veelal over onderwerpen op het snijvlak van recht en psychologie. Ze is auteur van het boek Elegant Beïnvloeden, van conflict naar kans (jan. 2017).