Mw. van Riessen - Partner - Merlijn Groep

Riessen | mevrouw mr J. van Riessen (Judica)

Judica van Riessen (1958) is advocaat sinds 1988.

Als advocaat heeft zij ruime ervaring met geschilbeslechting. Het heeft daarbij haar voorkeur om geschillen onderhandelend op te lossen. Voor procedures geldt: efficiënt procederen voor een rechtvaardige beslissing.

Naast haar werk als advocaat, heeft zij een ruime ervaring als docent. Zij is als docent  Beroepsvaardigheden  en docent Gedragsrecht 20 jaar lang verbonden geweest aan de Beroepsopleiding voor de Advocatuur. Daarnaast is zij docent bij het CPO van de Universiteit van Nijmegen waar zij het onderdeel Professioneel Onderhandelen verzorgt.

Doceren betekent voor haar de onmisbare link tussen de praktijkervaring en de theorie. Het is haar passie om ervaring te delen en cursisten te begeleiden om als professional nog beter te kunnen functioneren. De persoonlijke benadering staat daarbij voor haar voorop.
Haar expertise richt zich op het opereren in complexe communicatieve situaties, zowel mondeling als schriftelijk.

In haar vrije tijd vervult zij diverse bestuursfuncties o.a. bij Soroptimist International als lid van de statutencomissie en bij een ruitersportvereniging als vice-voorzitter.