Soeteman | de heer mr J. Soeteman (Jeroen)

Jeroen Soeteman is strafrechtadvocaat. Na in 1999 in strafrecht en civielrecht te zijn afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen is Jeroen Soeteman als advocaat in dienst getreden bij CMS Derks Star Busmann. Aansluitend heeft hij 6 jaar gewerkt bij Korvinus Abeln advocaten, waarna hij in 2009 samen met Willem Jebbink het advocatenkantoor Jebbink Soeteman advocaten heeft opgericht. Daar werken momenteel 5 advocaten, die zich allen uitsluitend met strafrecht bezighouden.

De praktijk van Jeroen Soeteman is een combinatie van financieel strafrecht en commuun strafrecht. Hij staat verdachten bij in procedures bij de rechtbank en in hoger beroep, vooral in grotere strafzaken. Zijn kantoorgenoot Willem Jebbink richt zich met zijn bijstand vooral op procedures bij de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en het Mensenrechtcomité.

Jeroen Soeteman geeft met grote regelmaat cursussen over strafrechtelijke onderwerpen. Hij is o.a. docent (geweest) bij de OSR, de SSR, de NVJSA, de Academie voor de Rechtspraktijk en het Gerechtshof Amsterdam.

De cursus zal zeer praktijkgericht zijn, waarbij handvatten zullen worden geboden om bijvoorbeeld de recente jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en de Hoge Raad te gebruiken binnen de eigen praktijk, zodat verzoeken kunnen worden gedaan, schendingen kunnen worden gesignaleerd en verweren kunnen worden gevoerd. Daarnaast zal de nadruk liggen op de ontwikkelingen die zich tijdens een zitting kunnen voordoen, zoals een wraking, een onjuiste betekening van de dagvaarding, een nieuwe samenstelling van de rechters en de gewijzigde tenlastelegging.