Koelewijn | de heer J. Koelewijn (Jan)

De heer Koelewijn is werkzaam bij de gemeente Bunschoten als juridisch controller. In deze functie is hij verantwoordelijk voor de organisatiebrede juridische kwaliteitszorg. Van zijn kennis en ervaring maakt hij ook gebruik in zijn rol als lid en plaatsvervangend voorzitter van de commissie bezwaarschriften van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Daarnaast is hij sinds vijf jaar parttime docent op het brede terrein van bestuursrecht.