Willems- Reinacher | mevrouw mr. I. Willems- Reinacher (Inge)

Inge (1983) is advocaat sinds 2011 nadat zij is afgestudeerd aan de Radboud Universiteit te Nijmegen op zowel strafrechtelijk als civielrechtelijk gebied. Ze heeft allereerst gewerkt op een advocatenkantoor dat gespecialiseerd is in het vervoers- en scheepvaartrecht maar kwam al gauw tot de conclusie dat het familierecht haar meer lag. Na haar overstap in 2012 naar een advocatenkantoor met een algemene praktijk waarbij de focus op het familierecht lag heeft zij zich verder gespecialiseerd in het familierecht. Inge vindt een open aanpak belangrijk waarbij een praktische oplossing buiten rechte eerst wordt bekeken nu dit veelal in familiezaken tot een voor beide partijen positief resultaat leidt.  

Tevens houdt Inge zich bezig met het sociaal zekerheidsrecht, strafrecht en arbeidsrecht en sinds 2014 is zij actief als lid van de Commissie van Beroep van de KNVB. 
 

Trainingen

Specialisatieopleiding_Familiemediation