Dhr. Mosterd - Trainer - Merlijn Groep

Mosterd | de heer drs I. Mosterd (Igor)

Igor Mosterd (1967) is op basis van zijn achtergrond als organisatiepsycholoog in 1997 begonnen als trainer / consultant om vervolgens in 2001 zijn eigen bedrijf te beginnen; Calumet Consult te Leiden. Zijn aanpak is erop gericht individuen en groepen te begeleiden bij het vinden en verder ontwikkelen van meer constructieve manieren van het omgaan met belangentegenstellingen. Instrumenten daarbij zijn training, mediation, individuele- en groepscoaching, en advisering en begeleiding bij veranderingsprocessen. Igor is sinds 2000 geregistreerd als conflictbemiddelaar bij het Nederlands Mediation Instituut en als Gedragswetenschappelijk Opgeleid Trainer via het Nederlands Instituut voor Psychologen