Dhr. Letschert - Partner - Merlijn Groep

Letschert | de heer H. Letschert (Henk)

Ik studeerde Politieke wetenschappen in Amsterdam en Göttingen (Duitsland) en volgde daarna een reeks van opleidingen en cursussen, waaronder de opleiding tot Mediator.

Mijn motieven en ervaring
Mijn motief om voor het vak van mediator te kiezen komt voort uit mijn vaste overtuiging, dat samenwerking en verbondenheid tussen mensen per definitie meer bijdragen aan een “gezonde samenleving” dan tweespalt en voortdurende strijd.
Als ambtenaar en politicus op provinciaal niveau heb ik veel ervaring opgedaan mensen met uiteenlopende opvattingen te helpen hun complexe (politieke) conflicten naar tevredenheid op te lossen. Dit is mij goed afgegaan en dat heeft mij doen besluiten definitief voor het vak van mediator te kiezen.

Mediation

Ik ben sinds 2012 MfN registermediator en heb een eigen mediationpraktijk in Gouda. Gelet op mijn ruime ervaring in politiek, bestuur en overheid richt ik me op conflicten, die zich op dit vlak voordoen: conflicten binnen fracties, tussen fracties en colleges van B&W, conflicten van burgers met de overheid e.d. Tevens heb ik de specialisatie tot arbeidsmediatior gevolgd en ben ik ingeschreven bij de Raad van Rechtsbijstand. Verder ben ik lid van de Bezwaarschriftencommissie van de gemeente Rotterdam.

Voorzitterschap
Ik heb jarenlang als neutraal voorzitter in verschillende organisaties geopereerd. Mijn ervaring, stijl en kundigheid op dit terrein dragen er in belangrijke mate toe bij, dat problemen worden opgelost en, belangrijker nog, conflicten worden voorkomen.

Lees ook mijn artikelen in de Merlijn blog