Dhr. van Spaendonck - Partner - Merlijn Groep

Spaendonck | de heer drs. P.M. van Spaendonck (Flip)

Flip van Spaendonck is ‘business valuator’: specialist met brede ervaring in het waarderen van bedrijven en ondernemingen. Ruim vijftien jaar actief als adviseur, arbiter en gerechtelijk deskundige. Flip behaalde het doctoraalexamen Bedrijfskunde aan de Interfaculteit Bedrijfskunde. Volgde de opleiding Business Valuation aan de RSM Erasmus Universiteit Rotterdam en is ingeschreven als Register Valuator. Doorliep met succes de postacademiale opleiding Gerechtelijk Deskundige aan de PAO van de Universiteit Leiden. Flip is voormalig bestuurslid en voorzitter van de beroepsvereniging (Nederlands Instituut voor Register Valuators). Hij was als begeleider betrokken bij de opleiding Business Valuation aan de RSM Erasmus Universiteit en de masteropleiding Business Valuation aan TiasNimbas, Universiteit Tilburg en is thans voorzitter van de Commissie Permanente Educatie van het Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen. 

 

Motivatie

Vanuit zijn jarenlange ervaring en vakinhoudelijk kennis wil Flip van Spaendonck partijen gedegen adviseren over de waarde van het bedrijf of de onderneming. Een goede waardering resulteert niet alleen in een bedrag maar maakt ook duidelijk hoe daartoe gekomen is en op welke wijze alle gezichtspunten in overweging zijn genomen. Zo kan een goede waardering onduidelijkheid en misvattingen voorkomen en de oplossing van een conflict naderbij brengen