Ginneken | de heer ir. B.S.P. van Ginneken (Bas)

Bas van Ginneken is register- en rechtbankmediator. Hij heeft sinds 2001 een praktijk als bemiddelaar, mediator en coach. Bij zakelijke kwesties, conflicten in relaties en problemen tussen mensen helpt hij de beste en meest duurzame oplossing te bereiken. Zijn benadering en aanpak is oplossingsgericht en afgestemd op wat bij mensen past.

Naast zijn opleiding in techniek en bedrijfskunde was Bas actief in de horeca en een overslagbedrijf. Na zijn opleiding heeft hij gewerkt in het management van een non-profit organisatie, bij grote internationale commerciële bedrijven en in de detailhandel. Zijn ervaring omvat leidinggeven aan staf en operationele activiteiten en coachen binnen MKB en familiebedrijven. Als interimmanager heeft Bas ervaring met reorganisaties en fusies, facilitaire diensten en personeelszaken.

Bij probleemsituaties op het gebied van management, arbeid en samenwerking heeft Bas een brede en diepgaande kennis en ervaring. Zijn aanpak is voortvarend om snel binnen enkele gesprekken tot de gewenste oplossing te komen.

Kwesties die Bas naar een oplossing heeft begeleid op het brede gebied van bedrijfsvoering zijn:

contractuele kwesties, bestuurlijke geschillen, reorganisatie- en fusie-problemen.

Voor specifieke bedrijfsmatige kwesties zoals financieel management of waardering van een onderneming werkt hij samen met onafhankelijke specialisten.

Onderwerpen op het gebied van arbeid zijn: ziekteverzuim, re-integratie, ontslag, arbeidsvoorwaarden, teamconflicten, medezeggenschap.

Bij het bemiddelen en begeleiden van conflicten en onderhandelingen hecht Bas veel belang aan goed luisteren, wederzijds begrip en open communicatie. Daarbij gaat het naast aandacht voor emoties en de inhoud vooral om een voor alle betrokkenen acceptabele oplossing.

Focus is op een oplossing die perspectief biedt en blijvend is. Om tot die oplossing te komen is naast creativiteit zorgvuldigheid van groot belang met heldere afspraken en tevredenheid over de aanpak en begeleiding.

Specialismen