Deugd | de heer A. de Deugd (Arie)

De menselijke en sociale kant binnen organisaties heb ik naast mijn ontwikkeling als financial controller altijd belangrijk gevonden. Begin 2016 resulteerde dit in een functie als gecertificeerd Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen.
Eerst was dit intern later trad ik ook op als externe vertrouwenspersoon.

Ervaring
Vanaf 1975 heb ik in diverse functies binnen de accountancy, als werknemer en als eigen ondernemer bij vele ondernemingen in de keuken kunnen kijken. Dat levert interessante inzichten op. Soms ziet een organisatie er perfect uit maar bij een tweede observatie komt er nog wel eens iets tevoorschijn. Deze opgedane ervaring gebruik ik nu in mijn werk als vertrouwenspersoon.

Om mijn ervaringen als vp’er te delen met andere vp’ers ben ik aangesloten bij twee intervisiegroepen.

De werknemer als toegevoegde waarde
Mijn ervaring heeft me geleerd, dat je een organisatie niet los mag zien van de mens die daar werkt. Als het met de mens beter gaat dan zal dat ook ten goede komen aan de organisatie. Geluk en ethisch handelen zijn daarbij voor mij kernbegrippen.

Specialismen
Naast mijn specialisaties op Finance & Control gebied heb ik mij vanaf 2013 verdiept in de diverse facetten van fraude, een onderdeel van niet integer handelen. In het verlengde daarvan was het fijn om tijdens de basistraining Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen ook de rol van Vertrouwenspersoon Integriteit toegelicht te krijgen.