Wiercx | mevrouw A. Wiercx (Annemieke)

Annemieke Wiercx (1966) studeerde aan de Academie Mens-Arbeid en Universiteit van Amsterdam, vakgroep Communicatiewetenschap. Na haar studie werkte ze als docent en consultant bij TNO in de informatiesector en heeft daarna de switch gemaakt terug naar haar interesse voor mens en organisatie en samenwerking. Gewerkt als HR adviseur bij Cirque du Soleil en organisatie-adviseur bij Africa Leadership Forum in Nigeria. Daar is ze geïnspireerd geraakt door de dialoog en heeft ze, terug in Nederland, gewerkt als trainer/adviseur Medezeggenschap om de dialoog in organisaties te helpen bevorderen. Vervolgens heeft ze zich meer gericht op veranderprocessen in organisaties en als HRD-adviseur leer- en veranderprocessen begeleid. Door steeds meer oog te krijgen voor het menselijke aspect in het werk is ze als vertrouwenspersoon aan de slag gegaan.

Drive

“Werk als bron van plezier en ontwikkeling, voor zowel de medewerker, de organisatie en de klant, dat is voor mij wezenlijk en daaraan wil ik een bijdrage leveren. Dit betekent ook mijn bijdrage leveren aan het oplossen van dat wat  arbeidsvreugde in de weg staat, zoals conflicten, en ongewenst gedrag”, aldus Annemieke

Expertise

Annemieke is goed in helder maken waar het probleem zit en anderen te begeleiden naar een probleemoplossing. Haar aanpak is analytisch en empathisch. Haar ruime omgevingsbewustzijn maakt dat zij de belangen van alle betrokkenen – ook degenen wiens stem niet snel gehoord worden  - meeneemt.

Haar kennis en ervaring met verschillende culturen op de werkvloer en met gespreks- en dialoogtechnieken maken dat zij verschillende belangen bij elkaar kan brengen.

Bestuurslidmaatschappen

Annemieke Wiercx is als bestuurslid betrokken bij de Beweging van Barmhartigheid en Voorzitter van Way of Nature Nederland.