Hijink | mevrouw A. Hijink (Annemieke)

Annemieke Hijink is sinds 2001 zelfstandig gevestigd (MfN-register)mediator en onafhankelijk procesbegeleider. Zij heeft een rijke ervaring als begeleider bij arbeidsmediations. Zij startte haar mediator-loopbaan met doorverwijzingen via Arbodiensten en breidde deze ervaring uit met o.a. het werken als externe mediator voor Rabobank Nederland en voor vele andere bedrijven en non-profit instellingen. Oorspronkelijk opgeleid als docent, heeft zij ook affiniteit met het onderwijs en wordt regelmatig betrokken als mediator voor scholen en bestuurlijke organisaties. Tevens biedt zij ondersteuning bij teamconflicten en familieruzies. Ze werkt als onafhankelijke procesbegeleider bij spanningsvolle en complexe bijeenkomsten met teams, managementleden, bewoners, of cliënten voor bedrijven, gemeenten en maatschappelijke organisaties.  
Annemieke is expert in het systemisch werken bij conflicten en heeft hierin trainingen voor mediators en andere conflictprofessionals ontwikkeld, waarbij de waarneming vanuit de context van het conflict en de versterking van de meerzijdige partijdigheid centraal staan.  Hierover publiceerde zij diverse artikelen, o.a. in het Tijdschrift voor Conflicthantering en voor het magazine van het Hellinger-Instituut.  Tevens traint zij mediators en andere conflictprofessionals in deze oplossingsgerichte en effectieve methode, met toegepaste interventies aan de mediationtafel.
Bij mediation kan het vierde wand-principe (een begrip uit de theaterwereld) doorwerken: het bewust inzetten van mediation en de waarneming door de mediator geeft een conflictsituatie werkelijk podium en erkenning. Daarmee wordt er recht gedaan aan de waarachtige betekenis van de confrontatie, waardoor er beweging en oplossingsruimte kan ontstaan. Credo bij Annemieke’s begeleiding is ‘beweging en verbinding’; gericht op de gezonde autonomie van de betrokkenen en op loslaten van wat niet meer werkt en actuele behoeftes vertalen in een nieuwe verbinding. Met oog voor alle –soms pijnlijke- stappen die daarvoor nodig zijn. 
Als trainer kreeg zij o.a. de volgende reacties:

  • Fijne trainster met een open houding die eerlijke feedback gaf.
  • Creëerde een hele veilige leeromgeving, op en top aanwezig.
  • Afwisseling van theorie en zelf doen/ervaren. 
  • Top: het luisteren en analyseren van casussen.

Met veel plezier gaat zij met u de samenwerking en leeruitdaging rondom conflicten aan. 
 

Lees ook mijn artikelen in de Merlijn blog