Drost | de heer dr. A. Drost (André)

door

“Verhelderen en verbinden”, is het motto van het bedrijf van André Drost (Drost Consult & Begeleiding). Als gepromoveerd theoloog is hij goed in staat een probleem te analyseren en door te vragen naar persoonlijke motieven achter een conflict. Als teamcoach weet hij de zakelijke belangen van de betrokkenen helder in beeld te krijgen. De verheldering

Lees meer...

Boon | de heer drs J.V. Boon (Sjaak)

door

Sjaak Boon, 51 jaar, afgestudeerd in de Gezondheidswetenschappen Universiteit Maastricht. Sjaak is sinds 1994 freelance trainer- en adviseur bij de Merlijngoep. Hij is mediator en coach. Hij heeft zich gespecialiseerd in team-ontwikkelingstrainingen. Hij is freelance docent communicatie- vaardigheden op de Erasmus universiteit. Ook verzorgt hij de trainingen conflicthantering en onderhandelingsvaardigheden. Daarnaast voert hij medezeggenschaptrainingen uit

Lees meer...

Dijkstra | de heer G. Dijkstra (Gerard)

door

Gerard Dijkstra is sinds 2004 fulltime werkzaam als geregistreerde en gecertificeerde externe vertrouwenspersoon. Deze functie vervult hij bij profit en non profit organisaties. De opdrachtgevers bevinden zich onder meer in productiebedrijven, dienstverlening,  financiële sector en IT’; ook in non profit, ziekenhuizen,  zorg- en welzijnssector, kinderopvang, woningcorporaties en gemeentelijke overheid. Momenteel is hij actief voor ongeveer

Lees meer...

Meer | mevrouw drs. D. van der Meer (Deliana)

door

Ik coach, bemiddel en bied advies bij conflicten, zowel in de werk- als de relatiesfeer. Ook heb ik ruim 5 jaar, vrijwillig, bemiddeld bij, soms zeer emotionele, burenruzies. Van huis uit ben ik psycholoog. Lange tijd werkte ik in het P&O-veld als staf/beleidsmedewerker, in het onderwijs en in de gezondheidszorg. Ik heb gezien wat voor stress

Lees meer...

Meursing | mevrouw drs. M.P. Meursing (Pauline)

door

Pauline studeerde pedagogische- en andragogische wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Leiden en volgde tal van post-doctorale opleidingen, trainingen en cursussen als teamcoach, consultant, adviseur, individueel begeleider en vertrouwenspersoon. Motivatie en ervaringMensen werkelijk met elkaar in verbinding brengen, daarbij elkaars kwaliteiten en talenten zien opbloeien, en steeds meer begrip en inzicht in het eigen en elkaars gedrag

Lees meer...