Wijzigingen arbowet per 1 januari 2017

Het gaat om wijzigingen die al per 1 juli dit jaar van kracht hadden moeten zijn, maar het toen niet gehaald hebben. In de loop van november 2016 zal de Eerste Kamer zich over de wijzigingen buigen; veel veranderingen worden niet verwacht waardoor veilig aangenomen kan worden dat deze wijzigingen per 1 januari a.s. doorgevoerd zullen worden.