Wetsontwerp Bevordering Mediation

De memorie van toelichting op het Wetsvoorstel Bevordering Mediation leest als een goed geschreven ode aan mediation. Zelfredzaamheid, het actief zoeken naar een oplossing van een probleem, de bestendigheid van de gevonden oplossing en het ontlasten van de rechtspraak worden als de voordelen van de mediation genoemd.