Welke stijl hanteert de mediator en waarom? Hoe belangrijk is de stijl?

De mediator zit op haar handen, de partijen werken zelf en de mediator is “lui”. In die visie is de faciliterend mediator opgeleid. Dat is een bruikbare benadering voor veel technische mediations; bijvoorbeeld over de hoogte van de WOZ belasting waarbij gemeente en bezwaarmaker onderhandelen over de hoogte van de onroerend goed belasting.