Verzuim, ruzies op het werk, werkstress: 5 manieren om ze te voorkomen en op te lossen.

Vaak zijn conflicten in organisaties eerder latent dan tastbaar aanwezig. Ze zijn lastig aanwijsbaar en benoembaar. Ze leveren onnodige werkstress. Energie lekt weg. Veel organisaties zijn allergisch voor conflict. Herkenbaar voor u als ondernemer, werkgever, leidinggevende?