Samenwerking tussen CoachNetwerk en Merlijn Advies Groep

 Het afgelopen jaar zijn de directies van Merlijn Advies Groep (HC, een initiatief van de Merlijn Groep uit Nuland) en CoachNetwerk met elkaar in gesprek gegaan over een mogelijke samenwerking. In Merlijn Advies Groep zijn vier etages aangebracht die staan voor begeleiding op maat. Van sluimerende conflicten tot heftig geëscaleerde conflicten worden juist die professionals ingeschakeld die passen bij die specifieke conflictsituatie.

CoachNetwerk is dé partner om te leren van de persoonlijke impact van een conflict en om een nieuwe attitude te kunnen ontwikkelen.

Dit voorjaar hebben Merlijn Advies Groep en CoachNetwerk besloten de samenwerking te consolideren zodat we samen voor alle partijen een compleet antwoord hebben bij elk conflict. Wij verwijzen u dan ook graag naar de website van Coachnetwerk.

De relatie tussen ontwikkeling en conflict:

Niemand kan in het leven conflicten ontlopen, hoe graag men dat soms ook wil. Conflicten zijn van alle tijden en maken geen onderscheid. Verschillen zijn er wel, in grootte en diepte; conflicten tussen landen en religies zijn van een heel andere maat dan een conflict op het werk of met de buren.

Conflicten in de persoonlijke en zakelijke sfeer zijn vaak een aanmoediging om iets te leren, een mening of gedrag te herzien, afscheid te nemen van oud gedrag of van een oude situatie die niet langer werkt. Vaak komen binnen coachvragen kleine conflicten aan het licht: een situatie of gedrag waar de coachee zich niet meer in kan vinden, wat dan weer een persoonlijk of zakelijk conflict oproept. De coach werkt in dat geval samen met de coachee aan een nieuwe manier om effectief met dit conflict om te gaan en een nieuwe situatie te scheppen die wèl bevredigt. Eventueel schakelt de coachee nog een andere professional in om het daadwerkelijke conflict op te lossen.

Andersom hebben experts binnen Merlijn Advies Groep de ervaring dat mensen na een conflict verzuchten: “Dit liever nooit weer”, of “Wat moet ik anders doen om dit voortaan te voorkomen?” Hier komt begeleiding van CoachNetwerk van pas.

Casus

In een maatschap is tussen twee maten een conflict geëscaleerd. De, via Merlijn Advies Groep ingeschakelde conflictadviseur, maakt een analyse van de belangrijkste problemen die bijdragen aan het conflict en geeft advies voor de begeleiding.

Naar aanleiding van dit advies heeft een coach individuele gesprekken. In deze gesprekken wordt dieper ingegaan op wat onderliggend speelt, wat ieders eigen aandeel in het conflict is en waar aan gewerkt moet worden om op een effectieve manier met conflicten in het algemeen om te leren gaan.

In een daarop volgende teambijeenkomst (begeleid door een mediator en de coach) schept de coach klaarheid in een aantal onderliggende patronen en helpt de aanwezigen bij hun gevoelens en echte wensen te komen en zich uit te spreken. Dat verloopt soepel door de individuele voorgesprekken die hebben plaatsgevonden.

Het resultaat is in dit geval dat – hoewel niemand blij is dat het zover heeft kunnen komen – met algemene instemming één van de maten de maatschap zal verlaten. De mediator begeleidt vervolgens de onderhandelingen om de vertrekkende maat uit te kopen. Uiteindelijk zijn de  financiële zaken naar tevredenheid geregeld en wordt aan de maten, en met name aan de vertrekkende maat, een nazorgtraject geboden.

Hoe draagt coaching bij als het om conflicten gaat?

Iedereen die met een conflictsituatie te maken krijgt, heeft de neiging om vanuit een vaste conflictstijl te reageren. Er is geen echte reflectie op dit handelen, het gaat op de automatische piloot. Door in te gaan op deze stijl en de onderliggende patronen en overtuigingen die daarbij horen, krijgt de coachee inzicht in het eigen gedrag én in het eigen aandeel in het voortbestaan van het conflict. De coachee leert gedachten en emoties die belemmerend werken los te laten, te verwerken of te in een nieuw perspectief te plaatsen. Van hieruit werkt de coachee aan het uitbreiden van het eigen gedragsrepertoire, zodat hij of zij beter afgestemd op de conflictsituatie leert te reageren. Het resultaat is een meer volwassen attitude, reflectie op de situatie en betere aansluiting op het eindelijke doel dat de coachee wil bereiken.

 

Meer weten over de samenwerking tussen CNw en HC? Neem vrijblijvend contact op.

CoachNetwerk

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *