OR maak contact met uw achterban

Weet u eigenlijk welke invloed u als ondernemingsraad gehad hebt op een besluit? En zo ja, weet uw achterban dat dan ook?