Onze stagiaire Annet Voets vertelt…

Hallo! Graag wil ik me aan u voorstellen. Mijn naam is Annet Voets en ik ben 23 jaar oud. Ik volg de studie HBO-Rechten aan de Juridische Hogeschool Avans-Fontys en loop vanaf september tot januari mijn afstudeerstage bij Merlijn groep.

Merlijn Advies Groep van Merlijn Groep biedt verschillende oplossingsmethoden aan om een conflict op te lossen of te voorkomen. Merlijn Groep bood een specialisatieopleiding aan tot mediator in strafzaken. De afgelopen jaren is ‘mediation in strafzaken’ steeds meer een begrip geworden. Na een aantal pilots  bij verschillende rechtbanken in Nederland blijken de uitkomsten erg positief te zijn. Veel slachtoffers en daders vertellen goede ervaringen hierbij te hebben en slachtoffers kunnen het voorval beter afsluiten. Een dilemma dat veel voorkomt in de praktijk is het volgende:

“Is de mediator bij strafzaken wel echt een mediator?”

Wanneer je als mediator tussen dader en slachtoffer in staat behoor je onpartijdig en onafhankelijk op te treden. Een knelpunt voor veel mediators, want hoe blijf je neutraal indien je de nodige informatie over de dader hebt? Ik ga de uitkomsten en doelen van mediation in strafzaken vergelijken met  oplossingsmethoden die Merlijn Advies Groep biedt. Wellicht zou een andere oplossingsmethode beter aansluiten bij dit vraagstuk. Maar wat is daarin juridisch mogelijk? In mijn onderzoek zal ik onder andere ingaan op de uitkomsten van de pilots, het beoogde doel en de voorwaarden van mediation in strafzaken en de verschillende oplossingsmethodes van Merlijn Advies Groep. Met de uitkomsten van onder andere deze vraagstukken wil ik Merlijn Groep aanbevelingen geven voor een eventuele nieuwe opleiding/training.

Ik heb voor dit onderwerp gekozen omdat mijn passie altijd in het strafrecht heeft gelegen. Door mijzelf hierin te specialiseren middels een meewerkstage en een minor gedurende mijn studie is dit een uitgelezen kans voor mij om mijn studie af te sluiten met een verdere verdieping in dit rechtsgebied. Strafrecht in combinatie met mediation, een vak, dat ik altijd erg interessant heb gevonden en waarin ik zeker nog verder wil gaan, is de ideale afstudeerformule voor mij. Een uitdagend onderzoek dat aansluit bij mijn interesses en de wensen van Merlijn Groep!

Ook stage lopen bij Merlijn?

Werken bij Merlijn

Annet Voets - Stagiair Avans Hogeschool bij Merlijn Groep

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *