Onze HBO stagiair Hamid Azarkan vertelt…

Hallo, beste lezer! Ik ben Hamid Azarkan, 24 jaar, woonachtig in Eindhoven en laatstejaars student aan de Juridische Hogeschool Avans-Fontys te Tilburg. Als vierdejaars student, stelt mijn opleiding mij in de gelegenheid om in de periode van februari tot en met mei 2018 af te studeren bij Merlijn Groep.

In het kader van mijn afstuderen ga ik een onderzoeksrapport schrijven over de nieuwe privacywetging. Per 25 mei 2018 vervalt de huidige nationale wetgeving omtrent de privacy, de Wet bescherming persoonsgegevens. Vanaf dan zal de Algemene verordening gegevensbescherming de nieuwe privacyrealiteit worden. Deze verordening is afkomstig van de Europese Unie (EU). De EU tracht met deze verordening de privacywetgeving in de hele Europese Unie te harmoniseren; de privacywetgeving moet in alle EU-landen (zoveel mogelijk) hetzelfde zijn. De voorganger (een Europees Richtlijn van de EU) zorgde namelijk voor fragmentariseren, omdat iedere lidstaat zijn eigen invulling aan de richtlijn kon geven. De implementatie- en interpretatieverschillen creëerden een situatie waarin er veel rechtsonzekerheid ontstond. Met de komst van de nieuwe verordening beoogt de EU daar verandering in te brengen om zodoende de bedreiging (door verschillen in beschermingsniveau tussen lidstaten) van een van de pijlers, het vrije verkeer van gegevens, te minimaliseren.

Alle lidstaten en daarmee ook hun onderdanen moet tijdig aan de AVG voldoen. Organisaties die niet AVG-compliant zijn, riskeren forse geldboetes. Om ervoor de zorgen dat Merlijn Groep haar privacy beleid up-to-date heeft en om de hoge kwalitatieve dienstverlening te kunnen waarborgen zal ik onderzoeken of de werkwijze van Merlijn Groep conform de AVG is. Aan de hand van het praktische onderdeel (lees: werkwijze en beleid) die ik aan het theoretisch kader zal toetsen, zullen daaruit conclusies en aanbevelingen voortvloeien.

Ook HBO stage lopen bij Merlijn?

Stage lopen bij Merlijn Groep?

Stagiaire HBO rechten Hamid Azarkan - Merlijn Groep

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *