Onuitgesproken verwachtingen leiden tot conflicten

Communicatie is vaak het sleutelwoord voor het ontstaan èn het oplossen van conflicten.