Specialisatieopleiding Mediation in Strafzaken voorlopig opgeschort

Afgelopen jaren heeft mediation zich ook binnen het strafrecht voorspoedig ontwikkeld. Na een succesvolle pilot binnen de rechtbank van Amsterdam in 2012 en daarna een even succesvolle uitrol bij zeven vaderlandse rechtbanken – wordt er sinds twee jaar bij alle rechtbanken in ons land mediation binnen de justitiële context toegepast. De resultaten zijn bijzonder positief. In meer dan 80% van de zaken worden afspraken van de partijen – daders en slachtoffers – in een vaststellingsovereenkomst vastgelegd; in het leeuwendeel hiervan besluit de officier van justitie die naar mediation verwezen heeft op basis van deze overeenkomsten  een strafzaak te seponeren. En belangrijker nog: zowel daders als slachtoffers zijn tevreden met de uitkomsten.

Budget mediation in strafzaken

Redenen genoeg dus om te veronderstellen dat mediation in strafzaken een permanente plek binnen het rechtssysteem heeft verworven. Helaas bestaat daarover geen zekerheid. In 2016 heeft de toenmalige minister besloten dat deze tak van mediation niet langer gefinancierd kon worden door het rijk. Pas na een amendement van kamerlid Jeroen Recourt, dat door vrijwel de gehele tweede kamer gesteund werd kwam, kwam die financiering er voor het jaar erop alsnog.

Reikhalzend werd het jaar daarop uitgezien naar een structurele financiering, die zou worden vastgelegd in het regeerakkoord. Helaas, ook toen bleek er – ondanks het bewezen succes – geen geld voor mediation in strafzaken te zijn uitgetrokken. En ook toen is er – door het oog van de naald én in afgeslankte vorm – alsnog door de tweede kamer financiering voor deze tak van mediation afgedwongen. Opnieuw slechts voor een jaar: voor 2018 dus.

Prinsjesdag 2018

De geschiedenis herhaalt zich. In september wordt op Prinsjesdag opnieuw een begroting ingediend. En hoewel eigenlijk niemand zich kan voorstellen dat mediation in strafzaken opnieuw niet in de begroting wordt opgenomen en dús structureel ingebed zal gaan worden in ons rechtssysteem, bestaat daarover geen 100% zekerheid.

Dat heeft Merlijn doen besluiten om – totdat die zekerheid er formeel is – tijdelijk de specialisatieopleiding Mediation in Strafzaken op te schorten. Wel zo reëel en eerlijk tegenover de deelnemers. Zodra er groen licht komt vanuit de politiek geven wij weer gas!

 

Yolande de Best en Rozita van Schadewijk – docenten Mediation in Strafzaken

Meer lezen ?

Mediators met belangstelling voor mediation in strafrecht: opgelet!!

 

specialisatie mediation in strafzaken

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *