Klokkenluidersregeling: wat kan de OR er mee?

Voorbeelden uit het recente verleden (Bos, Buitener, Gottlieb) hebben de noodzaak van wettelijke regelingen en afspraken rondom deze groep werknemers maar al te zeer aangetoond. Transparancy International heeft Nederland onlangs publiekelijk in de hoek van landen geplaatst die op dit terrein hoegenaamd niets hadden geregeld.