Huis voor Klokkenluiders belicht status Vertrouwenspersoon integriteit

Uit recent onderzoek door het Huis voor Klokkenluiders blijkt dat er op meerdere gebieden aan professionaliteit gewerkt moet worden. De vertrouwenspersoon kan daar zelf een belangrijke rol in spelen door middel van verbreding van het werkterrein en continue zelfontplooiing.