Externe klachtenfunctionaris

In deze blog worden de taken, doelen en kernactiviteiten van de klachtenfunctionaris uitgelegd. Daarnaast wordt de postionering van de externe klachtenfunctionaris beschreven.