De vertrouwenspersoon

Door de aanwezigheid van een vertrouwenspersoon biedt de organisatie aan medewerkers de mogelijkheid om te handelen in geval van sociale onveiligheid binnen het werk. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat er gepest wordt, er sprake is van intimidatie en/of machtsmisbuik, of van discriminatie of, dat er integriteitsschendingen aan de orde zijn.