De Vertrouwenspersoon en vertrouwelijkheid; een drieluik Deel 1

Vandaag zal het vooral gaan over vertrouwelijkheid in relatie tot anonimiteit. Vertrouwen vraagt om betrouwbaarheid.  Betrouwbaarheid vraagt om helderheid en transparantie.