Landelijke examens voor de Basisopleiding tot Vertrouwenspersoon LVV

Landelijke examens voor de Basisopleiding tot Vertrouwenspersoon LVV
Geheimhouding klokkenluidersregeling Merlijn Advies Groep trainingen Vertrouwen Vertrouwenspersoon verzuim
Centraal landelijke examens – 2024!

Onlangs heeft de LVV aangekondigd dat per 1 januari 2024 een centraal landelijk examen verplicht is om zich te laten registreren als gecertificeerd vertrouwenspersoon. Dat betekent dat u vanaf die datum een landelijke kennistoets met 30 multiple choice vragen met goed gevolg moet afleggen en daarna een assessment met een trainingsacteur. Pas als beide onderdelen voldoende zijn, kunt u zich laten certificeren. Ten opzichte van de huidige regeling is dit een forse verzwaring. En daarnaast brengt de nieuwe regeling extra kosten met zich mee, namelijk € 675,-.

Merlijn is op zich een groot voorstander van een kwalitatief goede opleiding en we geven die al jaren. Inmiddels hebben we al vele mensen opgeleid tot goede vertrouwenspersoon en we zullen dat natuurlijk ook in de toekomst blijven doen.

4-daagse opleiding 2023 tot LVV Vertrouwenspersoon zonder externe examens

Mocht u zich nog onder de oude regeling willen laten certificeren, dan betekent dit dat u voor 31 december 2023 de opleiding moet hebben afgerond. U kunt dan nog tot uiterlijk 31 maart 2024 zonder landelijk examen de certificering aanvragen. We bieden u daartoe graag de gelegenheid. Zie voor actuele data voor geplande trainingen: https://www.merlijngroep.nl/opleiding-training/basisopleiding-tot-vertrouwenspersoon/

Gratis informatiebijeenkomsten met onze trainers

We organiseren regelmatig gratis online informatiebijeenkomsten door een van de trainers. Aanmelden daarvoor kan via: https://www.merlijngroep.nl/opleiding-training/informatiebijeenkomst-basisopleiding-tot-vertrouwenspersoon-vpoo-en-of-vpi/

Lees meer over Vertrouwenspersonen:

https://www.merlijngroep.nl/actueel/conflict-is-geen-vies-woord/

https://www.merlijngroep.nl/actueel/een-monsterzege/