Trainingen voor de ondernemingsraad

OR training – OR cursus

De ondernemingsraad behartigt de belangen van het personeel binnen het bedrijf. Daarnaast mag men ook meepraten over bedrijfseconomische beslissingen van de directie. De ondernemingsraad is dus de spin in het web van de organisatie. Voor leden van deze ondernemingsraad is het van belang om te beschikken over andere kennis en vaardigheden dan de kennis en vaardigheden die in de dagelijkse werkzaamheden terugkomen. Volg een OR training of cursus bij Merlijn Groep en krijg antwoord op al uw vragen.

Overzicht trainingen voor uw ondernemingsraad:


Geen trainingen gevonden
Locatie: 't Raadhuis
Het gezicht van de ondernemingsraad
2-daagse
In deze training van 2 dagen gaat u aan de slag met het ontwikkelen en uitvoeren van uw eigen PR beleid. De 2 dagen zijn gesplitst zodat u meteen in de praktijk kunt werken en deze ervaring kunt meenemen in het vervolg van de training.
 • Kosten: € 600
 • Accommodatiekosten: € 95,-
 • BTW: vrijgesteld
Data03 apr 2017 - 04 apr 2017
Locatie: Incompany in overleg met opdrachtgever
De OR heeft volgens de Wor een stimuleerde taak als het gaat om de CAO(Collectieve Arbeidsovereenkomst). De OR moet bevorderen dat de ondernemer de CAO-afspraken naleeft. Daarnaast kan de OR extra rechten ( advies en/of instemming) krijgen als er in de CAO regels hiervoor staan opgenomen. Het is daarom van belang dat de OR inzicht...

Lees verder

 • Kosten: € 300,00
 • Accommodatiekosten: € 47,50
 • BTW: vrijgesteld
Data07 apr 2017
Locatie: Incompany in overleg met opdrachtgever
Onderhandelen doen we altijd en overal. Heel vaak zijn onderhandelingen al ongemerkt begonnen, voor dat het eigenlijke onderhandelingsproces gestart is. We leren in deze specialisatietraining naast effectieve gesprekstechnieken, rekening te houden met de persoon en de rol van degene, met wie we onderhandelen.
 • Kosten: € 300,00
 • Accommodatiekosten: € 47,50
 • BTW: vrijgesteld
Data10 apr 2017
Locatie: 't Raadhuis
Veiliger en gezonder werken is een heel breed gebied en ARBO speelt hier een hele grote rol in. De vraag is hoe u, als OR of als commissie, invloed kunt uitoefenen op dit beleid. Dat begint met kennis over Arbobeleid maar zeker ook met een beleidsmatige aanpak als commissie of OR. In deze training geven wij u de kennis maar ook handvaten om als OR invloed te krijgen om uw werkomgeving gezonder en veiliger te maken op een beleidsmatige, te controleren wijze.
 • Kosten: € 600
 • Accommodatiekosten: € 95
 • BTW: vrijgesteld
Data19 apr 2017 - 20 apr 2017
Locatie: Incompany in overleg met opdrachtgever
Flexibele werkvormen?
1-daagse
In deze training wordt aandacht besteed aan aspecten van veranderende vormen van werken. Veel organisaties hebben gekozen voor nieuwe, flexibele manieren van werken.
 • Kosten: € 300
 • Accommodatiekosten: € 47,50
 • BTW: vrijgesteld
Data19 apr 2017
Locatie: 't Raadhuis
Voorkomen = aan durven gaan
2-daagse
In deze training van 2 dagen gaan we u trainen om conflictvaardiger te worden in uw OR. En dan gaat het over de conflicten in de OR, met uw bestuurder of met uw achterban. En het gaat om u, hoe kunt u vaardiger worden in het omgaan met conflicten.
Deze training bieden we ook incompany aan voor de gehele OR.
 • Kosten: € 600
 • Accommodatiekosten: € 95
 • BTW: vrijgesteld
Data24 apr 201708 mei 2017
Locatie: 't Raadhuis
Meer invloed als OR
1-daagse
In deze training van 1 dag gaan we u trainen om als OR meer invloed te kunnen uitoefen en echt gehoord te worden door de bestuurder.
(Deze training bieden we ook in company aan voor de gehele OR)
 • Kosten: € 300
 • Accommodatiekosten: € 47,50
 • BTW: vrijgesteld
Data25 apr 2017
Locatie: 't Raadhuis
Omgang en toepassing
1-daagse
Deze training is gericht op arbeidsomstandigheden en verdiept kennis van en inzicht in de wetgeving rond de onderwerpen, ARBO en RI&E ( Risico Inventarisatie en Evaluatie). Wat zijn aandachtspunten voor de OR, welke kennis is er nodig, wat komt er allemaal bij kijken.
 • Kosten: € 300,00
 • Accommodatiekosten: € 47,50
 • BTW: vrijgesteld
Data26 apr 2017
Locatie: 't Raadhuis
Risico Inventarisatie en Evaluatie
1-daagse
Deze training is binnen het totaal van ARBO zaken speciaal gericht op de Risico Inventarisatie en Evaluatie, de RI&E. Het gaat om kennis, begrip en toepassingsmogelijkheden van alle relevante aspecten van de RI&E.
 • Kosten: € 300,00
 • Accommodatiekosten: € 47,50
 • BTW: vrijgesteld
Data01 mei 2017
Locatie: 't Raadhuis
Risico Inventarisatie en Evaluatie
1-daagse
Deze training is gericht op arbeidsomstandigheden en dient om het huidige ARBO beleid te analyseren. Wat is de stand van zaken bij specifieke aspecten van het ARBO beleid, waar gaat het goed en waar kan het beter in onze organisatie.
 • Kosten: € 300,00
 • Accommodatiekosten: € 47,50
 • BTW: vrijgesteld
Data02 mei 2017
Locatie: 't Raadhuis
pensioen, arbeidsvoorwaarden, fusies en meer
1-daagse
In deze training gaan we u leren om als OR meer te weten te komen over pensioen en om u te stimuleren meer gebruik te maken van uw recht van initiatief en instemming.
(Deze training bieden we ook in company aan voor de gehele OR)
 • Kosten: € 300
 • Accommodatiekosten: € 47,50
 • BTW: vrijgesteld
Data03 mei 2017
Locatie: 't Raadhuis
Je bent gekozen als OR-lid en nu?
2-daagse
In deze training van 2 dagen gaat u aan de slag met de eerste stappen in het vak ondernemingsraad. U krijgt inzichten op diverse terreinen die allemaal te maken hebben met de basis als OR-lid.
 • Kosten: € 600
 • Accommodatiekosten: € 95
 • BTW: vrijgesteld

10 mei 2017
17 mei 2017

Locatie: 't Raadhuis
Leer denken buiten de gebaande paden
2-daagse
Deze training bevat twee trainingsdagen met een tijd er tussen (meestal enkele weken) die ook wel incubatietijd wordt genoemd. De kans op nieuwe, frisse, ideeën is daardoor groter.
 • Kosten: € 600
 • Accommodatiekosten: € 95
 • BTW: vrijgesteld
Data15 mei 201715 jun 2017
Locatie: 't Raadhuis
In deze specifieke training gaat het om een effectieve relatie van het Dagelijks Bestuur met de OR. De deelnemers trainen methoden en technieken om die effectiviteit te kunnen realiseren. Tevens is er een deel ‘training on the job’.
 • Kosten: € 450
 • Accommodatiekosten: € 47,50
 • BTW: vrijgesteld

17 mei 2017
3e dagdeel in onderling overleg
+ reiskosten trainer

Locatie: 't Raadhuis
Met behulp van Breinvoorkeuren NBI®
1-daagse
Met behulp van Breinvoorkeuren NBI® kunt u de breinvoorkeuren in kaart brengen van elk OR-lid en van de OR als geheel. Het is nuttig bij de taakverdeling en de teamvorming in de OR. Het geeft de mogelijkheid om de bestuurder effectiever te beïnvloeden.
 • Kosten: € 300
 • Accommodatiekosten: € 47,50
 • BTW: vrijgesteld
Data19 mei 2017
Locatie: 't Raadhuis
Bestuurder & de achterban beïnvloeden?
1-daagse
In deze training gaan we eerst werken aan bewustwording van de rol en de plaats van invloed. Daarna gaan we oefenen om zo steeds meer grip te krijgen op invloed. We werken toe naar een fase van “bewust bekwaam” omgaan met invloed.
(Deze training bieden we ook incompany aan voor de gehele OR)
 • Kosten: € 300
 • Accommodatiekosten: € 47,50
 • BTW: vrijgesteld
Data22 mei 2017
Locatie: 't Raadhuis
De OR en het bewaren van ‘een geheim’
1-daagse
“We zijn volledig open en transparant”. Veelal is dit de insteek van de medezeggenschap. Maar soms komt ook geheimhouding om de hoek kijken. Bij beurs- en politiek gevoelige informatie, maar ook als er sprake is van een faillissement. De OR krijgt daar een rol in, maar hoe die te spelen?
 • Kosten: € 300
 • Accommodatiekosten: € 23,75
 • BTW: vrijgesteld
Data30 mei 2017
Locatie: 't Raadhuis
Het gezicht van de ondernemingsraad
2-daagse
In deze training van 2 dagen gaat u aan de slag met het ontwikkelen en uitvoeren van uw eigen PR beleid. De 2 dagen zijn gesplitst zodat u meteen in de praktijk kunt werken en deze ervaring kunt meenemen in het vervolg van de training.
 • Kosten: € 600
 • Accommodatiekosten: € 95,-
 • BTW: vrijgesteld
Data03 okt 2017 - 04 okt 2017
Locatie: Incompany in overleg met opdrachtgever
De OR heeft volgens de Wor een stimuleerde taak als het gaat om de CAO(Collectieve Arbeidsovereenkomst). De OR moet bevorderen dat de ondernemer de CAO-afspraken naleeft. Daarnaast kan de OR extra rechten ( advies en/of instemming) krijgen als er in de CAO regels hiervoor staan opgenomen. Het is daarom van belang dat de OR inzicht...

Lees verder

 • Kosten: € 300,00
 • Accommodatiekosten: € 47,50
 • BTW: vrijgesteld
Data06 okt 2017
Locatie: 't Raadhuis
OR-leden bij Gemeenten
1-daagse
In deze praktische training van 1 dag gaan we u trainen om meer inzicht te krijgen in de specifieke thema’s van de medezeggenschap bij gemeenten.
(Deze training bieden we ook in company aan voor de gehele OR)
 • Kosten: € 300
 • Accommodatiekosten: € 47,50
 • BTW: vrijgesteld
Data06 okt 2017
Locatie: Incompany in overleg met opdrachtgever
Onderhandelen doen we altijd en overal. Heel vaak zijn onderhandelingen al ongemerkt begonnen, voor dat het eigenlijke onderhandelingsproces gestart is. We leren in deze specialisatietraining naast effectieve gesprekstechnieken, rekening te houden met de persoon en de rol van degene, met wie we onderhandelen.
 • Kosten: € 300,00
 • Accommodatiekosten: € 47,50
 • BTW: vrijgesteld
Data12 okt 2017
Locatie: 't Raadhuis
Veiliger en gezonder werken is een heel breed gebied en ARBO speelt hier een hele grote rol in. De vraag is hoe u, als OR of als commissie, invloed kunt uitoefenen op dit beleid. Dat begint met kennis over Arbobeleid maar zeker ook met een beleidsmatige aanpak als commissie of OR. In deze training geven wij u de kennis maar ook handvaten om als OR invloed te krijgen om uw werkomgeving gezonder en veiliger te maken op een beleidsmatige, te controleren wijze.
 • Kosten: € 600
 • Accommodatiekosten: € 95
 • BTW: vrijgesteld
Data12 okt 2017 - 13 okt 2017
Locatie: 't Raadhuis
Meer inzicht in eigen functioneren
2-daagse
Veel voorzitters is het ‘overkomen’ dat ze voorzitter van de OR werden. Ze wilden geen ‘nee’ zeggen, voelden zich verantwoordelijk. Nu hebben ze ineens een andere positie in de organisatie, zijn een soort leidinggevende geworden. Hoe ga je daar mee om? Wat zijn de ervaringen van anderen?
 • Kosten: € 600
 • Accommodatiekosten: € 95,00
 • BTW: vrijgesteld

13 okt 2017 – 13 nov 2017

Locatie: 't Raadhuis
Conflictvoorkoming door effectieve communicatie
2-daagse
Deze training biedt specifieke op overheidstaken gerichte instrumenten om tal van problemen, met name in de sfeer van bezwaar en beroep, op te lossen zonder de gang naar de rechter te hoeven maken.
 • Kosten: € 990
 • Accommodatiekosten: € 95
 • BTW: vrijgesteld
Data30 okt 2017 - 31 okt 2017
Locatie: Incompany in overleg met opdrachtgever
Flexibele werkvormen?
1-daagse
In deze training wordt aandacht besteed aan aspecten van veranderende vormen van werken. Veel organisaties hebben gekozen voor nieuwe, flexibele manieren van werken.
 • Kosten: € 300
 • Accommodatiekosten: € 47,50
 • BTW: vrijgesteld
Data30 okt 2017
Locatie: 't Raadhuis
Voorkomen = aan durven gaan
2-daagse
In deze training van 2 dagen gaan we u trainen om conflictvaardiger te worden in uw OR. En dan gaat het over de conflicten in de OR, met uw bestuurder of met uw achterban. En het gaat om u, hoe kunt u vaardiger worden in het omgaan met conflicten.
Deze training bieden we ook incompany aan voor de gehele OR.
 • Kosten: € 600
 • Accommodatiekosten: € 95
 • BTW: vrijgesteld
Data01 nov 201715 nov 2017
Locatie: 't Raadhuis
Meer invloed als OR
1-daagse
In deze training van 1 dag gaan we u trainen om als OR meer invloed te kunnen uitoefen en echt gehoord te worden door de bestuurder.
(Deze training bieden we ook in company aan voor de gehele OR)
 • Kosten: € 300
 • Accommodatiekosten: € 47,50
 • BTW: vrijgesteld
Data03 nov 2017
Locatie: 't Raadhuis
Omgang en toepassing
1-daagse
Deze training is gericht op arbeidsomstandigheden en verdiept kennis van en inzicht in de wetgeving rond de onderwerpen, ARBO en RI&E ( Risico Inventarisatie en Evaluatie). Wat zijn aandachtspunten voor de OR, welke kennis is er nodig, wat komt er allemaal bij kijken.
 • Kosten: € 300,00
 • Accommodatiekosten: € 47,50
 • BTW: vrijgesteld
Data06 nov 2017
Locatie: 't Raadhuis
Risico Inventarisatie en Evaluatie
1-daagse
Deze training is binnen het totaal van ARBO zaken speciaal gericht op de Risico Inventarisatie en Evaluatie, de RI&E. Het gaat om kennis, begrip en toepassingsmogelijkheden van alle relevante aspecten van de RI&E.
 • Kosten: € 300,00
 • Accommodatiekosten: € 47,50
 • BTW: vrijgesteld
Data07 nov 2017
Locatie: 't Raadhuis
Risico Inventarisatie en Evaluatie
1-daagse
Deze training is gericht op arbeidsomstandigheden en dient om het huidige ARBO beleid te analyseren. Wat is de stand van zaken bij specifieke aspecten van het ARBO beleid, waar gaat het goed en waar kan het beter in onze organisatie.
 • Kosten: € 300,00
 • Accommodatiekosten: € 47,50
 • BTW: vrijgesteld
Data08 nov 2017
Locatie: 't Raadhuis
pensioen, arbeidsvoorwaarden, fusies en meer
1-daagse
In deze training gaan we u leren om als OR meer te weten te komen over pensioen en om u te stimuleren meer gebruik te maken van uw recht van initiatief en instemming.
(Deze training bieden we ook in company aan voor de gehele OR)
 • Kosten: € 300
 • Accommodatiekosten: € 47,50
 • BTW: vrijgesteld
Data13 nov 2017
Locatie: 't Raadhuis
Je bent gekozen als OR-lid en nu?
2-daagse
In deze training van 2 dagen gaat u aan de slag met de eerste stappen in het vak ondernemingsraad. U krijgt inzichten op diverse terreinen die allemaal te maken hebben met de basis als OR-lid.
 • Kosten: € 600
 • Accommodatiekosten: € 95
 • BTW: vrijgesteld
Data15 nov 201722 nov 2017
Locatie: 't Raadhuis
Leer denken buiten de gebaande paden
2-daagse
Deze training bevat twee trainingsdagen met een tijd er tussen (meestal enkele weken) die ook wel incubatietijd wordt genoemd. De kans op nieuwe, frisse, ideeën is daardoor groter.
 • Kosten: € 600
 • Accommodatiekosten: € 95
 • BTW: vrijgesteld
Data21 nov 201721 dec 2017
Locatie: 't Raadhuis
In deze specifieke training gaat het om een effectieve relatie van het Dagelijks Bestuur met de OR. De deelnemers trainen methoden en technieken om die effectiviteit te kunnen realiseren. Tevens is er een deel ‘training on the job’.
 • Kosten: € 450
 • Accommodatiekosten: € 47,50
 • BTW: vrijgesteld

23 november 2017
3e dagdeel in onderling overleg
+ reiskosten trainer

Locatie: 't Raadhuis
Voorkomen van spanningen en verhogen van de arbeidsvreugde
2-daagse
Mindfulness wordt in de medische wereld al langer met succes toegepast om aan stress gerelateerde klachten te behandelen. Ook in management opleidingen komt Mindfulness in opgang. Naast enige theorie over het begrip Mindfulness is er veel ruimte voor oefening.
 • Kosten: € 990,00
 • Accommodatiekosten: € 95,00
 • BTW: vrijgesteld
Data23 nov 2017 - 24 nov 2017
Locatie: 't Raadhuis
Met behulp van Breinvoorkeuren NBI®
1-daagse
Met behulp van Breinvoorkeuren NBI® kunt u de breinvoorkeuren in kaart brengen van elk OR-lid en van de OR als geheel. Het is nuttig bij de taakverdeling en de teamvorming in de OR. Het geeft de mogelijkheid om de bestuurder effectiever te beïnvloeden.
 • Kosten: € 300
 • Accommodatiekosten: € 47,50
 • BTW: vrijgesteld
Data27 nov 2017
Locatie: t' Raadhuis
Bestuurder & de achterban beïnvloeden?
1-daagse
In deze training gaan we eerst werken aan bewustwording van de rol en de plaats van invloed. Daarna gaan we oefenen om zo steeds meer grip te krijgen op invloed. We werken toe naar een fase van “bewust bekwaam” omgaan met invloed.
(Deze training bieden we ook incompany aan voor de gehele OR)
 • Kosten: € 300
 • Accommodatiekosten: € 47,50
 • BTW: vrijgesteld
Data28 nov 2017
Locatie: 't Raadhuis
Heldere boodschap namens uw OR!
1-daagse
Een OR valt of staat met de informatie die hij geeft. Dat moeten heldere boodschappen zijn die geen irritatie oproepen door te veel fouten bijvoorbeeld. Bovendien wil iedereen graag snel begrijpen waar het over gaat. Hoe pakken we dat aan en hoe worden we kort en bondig en leren we fouten te vermijden.
 • Kosten: € 495
 • Accommodatiekosten: € 47,50
 • BTW: vrijgesteld
Data30 nov 2017
Locatie: 't Raadhuis
De OR en het bewaren van ‘een geheim’
1-daagse
“We zijn volledig open en transparant”. Veelal is dit de insteek van de medezeggenschap. Maar soms komt ook geheimhouding om de hoek kijken. Bij beurs- en politiek gevoelige informatie, maar ook als er sprake is van een faillissement. De OR krijgt daar een rol in, maar hoe die te spelen?
 • Kosten: € 300
 • Accommodatiekosten: € 23,75
 • BTW: vrijgesteld
Data30 nov 2017
Locatie: 't Raadhuis
Omgaan met agressie
2-daagse   |    12 PE cat. 2
In veel organisaties kunnen medewerkers geconfronteerd worden met agressie en intimiderend gedrag. Alleen al het feit dat niet iedere wens van een cliënt zal kunnen worden ingewilligd, kan al leiden tot agressie.
 • Kosten: € 990
 • Accommodatiekosten: € 95
 • BTW: vrijgesteld
Data14 dec 2017 - 15 dec 2017
Locatie: Incompany in overleg met opdrachtgever
In deze training komen algemene aspecten van de wet op de ondernemingsraden (WOR) aan bod. Het gaat om inzicht in juridische termen formuleringen, inzicht dat u nodig hebt om effectief met uw ondernemingsraad te kunnen opereren. Het gebruik van de juiste terminologie vergroot uw invloed.
  Voor data & Incompany kunt u contact opnemen met het secretariaat:
  info@merlijngroep.nl
  073 532 3582
  Locatie: Incompany in overleg met opdrachtgever
  OR leden kunnen te maken krijgen met besluiten die buiten de zeggenschap van de eigen bestuurder genomen worden. Dat geldt zeker voor bedrijven waarvan de moeder in het buitenland is gevestigd. We richten ons daarbij vooral op de positie van medezeggenschap in multinationale Europese bedrijven, die bijvoorbeeld een gezamenlijke, zogenoemde Euro OR hebben.
   Voor data & Incompany kunt u contact opnemen met het secretariaat:
   info@merlijngroep.nl
   073 532 3582
   Locatie: Incompany in overleg met opdrachtgever
   In het werk van ondernemingsraden kunnen zich conflicten voordoen. Tussen leden onderling, tussen leden en de bestuurder of tussen bestuurder en de raad in zijn geheel. Conflicten kunnen het overlegklimaat ernstig verstoren. Mediation technieken kunnen helpen om dat te voorkomen.
    Voor data & Incompany kunt u contact opnemen met het secretariaat:
    info@merlijngroep.nl
    073 532 3582
    Locatie: Incompany in overleg met opdrachtgever
    Effectieve communicatie
    1-daagse
    In deze specifieke training gaat het om effectiviteit van communicatie. Je leert je gedachten op een eigen wijze onder woorden te brengen.
     Voor data & Incompany kunt u contact opnemen met het secretariaat:
     info@merlijngroep.nl
     073 532 3582
     Locatie: Incompany in overleg met opdrachtgever
     Een OR wil zicht hebben op de ideeën en verlangens van zijn achterban. Daarbij kunnen moderne hulpmiddelen een positieve rol spelen.
      Voor data & Incompany kunt u contact opnemen met het secretariaat:
      info@merlijngroep.nl
      073 532 3582
      Locatie: Incompany in overleg met opdrachtgever
      Merlijn introduceert snellezen voor ondernemingsraadsleden in nauwe samenwerking met ERC, Effective Reading Center. Onze trainers Stef Soons en Magda Terpstra zijn licentiehouders van ERC en geven op geheel eigen wijze uitvoer aan de training.
       Voor data & Incompany kunt u contact opnemen met het secretariaat:
       info@merlijngroep.nl
       073 532 3582
       Locatie: Incompany in overleg met opdrachtgever
       In deze training komen vijf, voor nieuwe OR leden zeer belangrijke, thema’s aan de orde.
        Voor data & Incompany kunt u contact opnemen met het secretariaat:
        info@merlijngroep.nl
        073 532 3582
        Locatie: Incompany in overleg met opdrachtgever
        U team heeft diverse talenten, u heeft door scholing en werk diverse vaardigheden opgebouwd. Maar hoe deze binnen het team als ondernemingsraad tot uiting komen en meerwaarde gaan krijgen heeft veel te maken met de breinvoorkeuren van de diverse OR leden. De ondernemingsraad is meer dan de som der delen maar hoe zorg je daarvoor.
         Voor data & Incompany kunt u contact opnemen met het secretariaat:
         info@merlijngroep.nl
         073 532 3582
         Locatie: Incompany in overleg met opdrachtgever
         Helder op een rij!
         1-daagse
         Deze training wordt vooral gevolgd door OR leden die hun boodschap krachtig en aanschouwelijk willen maken. Beknopte informatie Soms heeft een OR de behoefte om bepaalde zaken echt helder en aansprekend voor het voetlicht te brengen. Een film als ondersteuning kan dan veel duidelijk maken.

          Voor data & Incompany kunt u contact opnemen met het secretariaat:
          info@merlijngroep.nl
          073 532 3582

          Verschillende soorten OR trainingen

          Aangezien niet elk lid van de ondernemingsraad te kampen heeft met dezelfde problemen, hebben we een uitgebreid aanbod cursussen en trainingen. Elke OR training of cursus gaat dieper in op een bepaald vraagstuk. Vragen en onderwerpen die in een cursus ondernemingsraad onder andere aan bod kunnen komen zijn:

          • Hoe organiseer ik een effectieve OR vergadering?
          • Welke OR taken passen bij welk OR lid?
          • Wet op ondernemingsraden
          • De effectiviteit van communiceren

          Bent u geïnteresseerd in een OR training van Merlijn Groep? Kijk dan in onderstaand overzicht naar onze beschikbare OR trainingen. Voor data en incompany OR trainingen kunt u contact opnemen met ons secretariaat.

          Waarom kiezen voor Merlijn Groep?

          Waarom u voor een OR cursus juist bij Merlijn Groep moet zijn? Omdat wij ervaren zijn op diverse vakgebieden en uitsluitend werken met professionals. Als professional wordt u dus opgeleid door een professional.

          Lees hier 10 redenen om voor Merlijn te kiezen.

          Merlijn Groep is aanwezig op de volgende evenementen: